Eksigibilitetsklausul

Eksigibilitetsklausulens betydning i retspraksis

I det danske retssystem er der mange juridiske termer og klausuler, som kan virke komplekse for den almindelige borger. En af disse er eksigibilitetsklausulen, som kan have stor betydning i sager omkring gæld og forlig.

Eksigibilitetsklausulen er en særlig klausul, som kan indsættes i et forlig eller gældsbrev. Denne klausul angiver, at dokumentet kan fungere som grundlag for en eksigibel dom, hvilket i praksis betyder, at kreditor kan gå direkte til fogedretten og få hjælp til inddrivelse af gælden uden at skulle igennem yderligere retslige skridt.

Hvordan bruges eksigibilitetsklausulen?

Når to parter indgår et forlig, kan det være, at de ønsker at sikre sig en hurtigere inddrivelse i tilfælde af, at den ene part ikke opfylder sin del af aftalen. Her kan eksigibilitetsklausulen være en fordel, da den giver kreditor en stærkere retsstilling.

For eksempel, hvis en virksomhed og en kunde indgår et forlig om en ubetalt faktura, og forliget indeholder en eksigibilitetsklausul, vil virksomheden, hvis kunden fortsat undlader at betale, kunne gå direkte til fogedretten og få hjælp til inddrivelse af beløbet.

Overvejelser ved brug af eksigibilitetsklausulen

Selvom eksigibilitetsklausulen kan være en fordel for kreditor, er det vigtigt at overveje de etiske aspekter ved at benytte den. Klausulen kan skabe en ubalance i magtforholdet mellem parterne, især hvis den ene part ikke er fuldt ud klar over konsekvenserne af at underskrive et dokument med en sådan klausul. Det er derfor vigtigt at sikre, at begge parter forstår betydningen af klausulen, inden den underskrives.

Relaterede ord

Fordelingsplan

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fungerer en eksigibilitetsklausul i praksis?

Når en eksigibilitetsklausul er inkluderet i et forlig eller gældsbrev, betyder det, at kreditor har ret til at foretage tvangsfuldbyrdelse, hvis skyldneren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser. Dette giver kreditor mulighed for at inddrive gælden hurtigere og mere effektivt, da der ikke er behov for at indhente en separat dom fra retten.

Hvilken fordel har en eksigibilitetsklausul for kreditorer?

Fordelen ved en eksigibilitetsklausul for kreditorer er, at den giver en hurtigere og mere effektiv måde at inddrive gæld på. Ved at inkludere en eksigibilitetsklausul i et forlig eller gældsbrev, kan kreditor inddrive gælden uden at skulle gå gennem retssystemet for at opnå en separat dom, hvilket sparer tid og ressourcer.

Hvad betyder "eksigibel"?

Eksigibel betyder, at en fordring eller dom kan tvangsfuldbyrdes, det vil sige, at kreditor kan kræve, at skyldneren betaler sin gæld, og eventuelt inddrive gælden gennem retssystemet, hvis skyldneren ikke betaler frivilligt.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis