Ekspropriant

Ekspropriant gives som titel til den person, der begærer foretagelsen af ekspropriation. Betegnelsen ekspropriat gives til den, som ekspropriationsbegæringen er rettet mod.

Hvad er ekspropriation?

Ekspropriation er, når offentlige myndigheder tager et privat ejet areal i brug til offentlige formål. Ekspropriation kan kun ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde et væsentligt offentligt formål, og hvis der er en rimelig balance mellem det offentlige behov og den private ejendomsrettighed.

Når der foretages ekspropriation, skal der betales erstatning til ejeren af den ejendom, der tages i brug. Erstatningen skal sikre, at ejeren ikke kommer til at stå i en ringere økonomisk situation, end hvis ekspropriationen ikke var sket.

Hvem kan begære ekspropriation?

Ekspropriation kan kun begæres af offentlige myndigheder. Det vil sige, at det ikke er muligt for private personer eller virksomheder at begære ekspropriation af et areal.

Hvordan foregår ekspropriation?

Når en offentlig myndighed ønsker at ekspropriere et areal, skal den sende en skriftlig anmodning til ejeren af arealet. Ejeren har herefter 14 dage til at svare på anmodningen.

Hvis ejeren accepterer anmodningen, skal der udarbejdes en købsaftale, som skal godkendes af retten. Købsaftalen skal indeholde en pris for arealet, og hvis ejeren ikke er enig i prisen, kan retten fastsætte en pris.

Hvis ejeren af arealet ikke accepterer anmodningen om ekspropriation, kan retten træffe afgørelse om, hvorvidt ekspropriationen kan gennemføres alligevel. I denne afgørelse vil retten bl.a. tage stilling til, om der er et offentligt behov for arealet, og om ekspropriationen er nødvendig for at opfylde dette behov.

Hvad sker der efter ekspropriation?

Når arealet er eksproprieret, bliver det offentligt ejet. Det vil sige, at det ikke længere er muligt for ejeren at bruge arealet til noget privat formål. Det offentlige ejer arealet, og det er derfor op til det offentlige at afgøre, hvad arealet skal bruges til.

Relaterede ord

Inadækvat

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder det at ekspropriere?

Ekspropriation er tvungen afgivelse af ejendomsret til jord eller en del heraf. Offentlige myndigheder kan ekspropriere, hvis et byggeri, f.eks. et vejprojekt, er af offentlig interesse. Ekspropriationens formål er at sikre samfundets behov, selvom det indebærer at fratage ejendomsretten til en bestemt grund. Dette juridiske begreb er almindeligt anvendt inden for dansk lovgivning.

Hvad kan eksproprieres?

Ekspropriation kan omfatte private ejendomme, der forhindrer en lokalplan eller går imod almene samfundsinteresser. Det er en tvungen afgivelse af ejendomsret, hvor kommuner har ret til at ekspropriere. Dette kan ske, hvis der er behov for at etablere en ny vej for at forbedre byens infrastruktur og til alles interesse.

Hvor meget får man i ekspropriation?

Du får fuldstændig erstatning, hvis din ejendom eksproprieres. Grundloven sikrer, at du har krav på en erstatning, der svarer til handelsværdien af den eksproprierede jord samt værdiforringelsen af omkringliggende jord. Derfor modtager du en passende kompensation for din eksproprierede ejendom.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis