Ekspropriation

Ved ekspropriation forstås en tvungen afståelse af en given ejendom. Ved ekspropriation indfinder der sig altid en ekspropriant samt en ekspropriat.

Hvad er ekspropriation?

Ekspropriation er et begreb, der ofte forveksles med udpantning. Dog er der en forskel på de to begreber. Ved udpantning kan Panteretten kræve, at du afstår din ejendom, men du beholder retten til ejendommen. Ved ekspropriation bliver du frataget din ejendom, og eksproprianten bliver ejer af den.

Det er altså kun ved ekspropriation, at der sker en overdragelse af ejendomsretten. Det sker normalt i offentlig interesse, f.eks. ved byggeri af veje og jernbaner. I sådanne tilfælde er det almindeligvis ikke muligt at finde en forligsmæssig løsning, og derfor må der træffes en afgørelse om, hvem der skal have ejendomsretten.

I Danmark sker det sjældent, og kun hvis det er helt nødvendigt. Hvis du bliver eksproprieret, har du krav på erstatning. Erstatningen skal sikre, at du ikke bliver økonomisk skadelidt af ekspropriationen.

Hvorfor sker ekspropriation?

Ekspropriation sker normalt i forbindelse med byggeri af offentlige anlæg. I sådanne tilfælde er det almindeligvis ikke muligt at finde en forligsmæssig løsning, og derfor må der træffes en afgørelse om, hvem der skal have ejendomsretten.

Ekspropriation kan også ske, hvis der er behov for at ændre på eksisterende offentlige anlæg, eller hvis der er behov for at etablere nye offentlige anlæg.

I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at ekspropriere arealer eller bygninger for at kunne gennemføre projektet.

Hvem beslutter om ekspropriation?

Det kan kun ske efter beslutning af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Beslutningen om ekspropriation skal være truffet med henblik på at gennemføre et offentligt projekt, der tjener et alment hensyn.

Før beslutningen træffes, skal der foretages en konkret vurdering af, om der er behov for at ekspropriere, og om det er den eneste mulige løsning.

Hvis det er tilfældet, skal der træffes en beslutning om ekspropriation.

Hvilke konsekvenser har det?

For den ejer, der mister ejendomsretten, kan ekspropriation have alvorlige konsekvenser. Ejendomsretten bliver frataget, og der kan være tale om store økonomiske tab.

For den ejer, der bliver eksproprieret, kan det derfor være en god idé at søge rådgivning hos en jurist, der har specialiseret sig i ekspropriationssager.

En jurist kan vurdere, om der er grundlag for at klage over afgørelsen, og kan hjælpe med at få det bedst mulige resultat for den ejer, der bliver eksproprieret.

Hvad sker der, hvis jeg bliver eksproprieret?

Hvis du bliver eksproprieret, har du krav på erstatning. Erstatningen skal sikre, at du ikke bliver økonomisk skadelidt af ekspropriationen.

Derudover skal du have mulighed for at klage over ekspropriationen. Klagen skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen om ekspropriationen.

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage til Ekspropriationsnævnet. Ekspropriationsnævnet er et uafhængigt nævn, der afgør, om ekspropriationen kan gennemføres.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis