Empirisk

Hvad betyder empiri?

Empirisk kommer af empiri, der beskriver en tilgang til et emne, der bygger på kvantitativ dataudtræk. Empiri er græsk og kommer af ordet empeiria og betyder ’'erfaring’’. 

Empiri er et afgørende element i al videnskab, herunder samfundsvidenskab, humaniora osv. Når man undersøger noget videnskabeligt, tages der udgangspunkt i erfaringer i form af indsamlet empiri.

Inden for det akademiske skrivning kaldes empiri også:

  • stof
  • cases
  • emneområde
  • primærkilder, tekster og data.

Empirisk metode

  • Formål med undersøgelsen: Udgangspunkt i virkelighed. Det vil sige det, der kan observeres, måles, kvantificeres eller verificeres.
  • Viden kilde: Direkte oplevelse.
  • Punkt: Formulering af en hypotese.
  • Demonstration: Baseret på afvisning eller bekræftelse af hypotesen.
  • Hjælpeprogram: Direkte og konkret anvendelse på virkeligheden.

Empirisk-induktiv metode

Den empirisk-induktive metode består i at man ud fra mange observationer eller gentagelser af et eksperiment kommer med en formodning dvs. at man inducerer en teori.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder empiri?

Empiri er erfaring og iagttagelser der herefter bliver anvendt som grundlag for en videnskabelig erkendelse.

Hvad er den empiriske metode?

Den empiriske metode er en forskningsmodel, der sigter mod at opnå viden fra observationen af virkeligheden. Metoden er således baseret på erfaring.

Hvad er forskellen på induktiv og deduktiv tilgang?

Induktiv og deduktiv er to generelle måder at tænke på. Kort sagt er induktion, når man tager enkelte observationer og trækker en konklusion ud af dem. Deduktion betyder, at vi tager en generel regel eller sandhed, og herefter anvender den på et specifikt tilfælde. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis