Ensidigt skyldforhold

I et ensidigt skyldforhold har kun den ene part, kreditor eller fordringshaver, en fordringsret – et krav – på en anden, debitor eller skyldner. Det er således et skylderforhold hvor det kun er den ene af aftalens parter, der forpligter sig ved indgåelse af forholdet.

Hvad er et ensidigt skyldforhold?

Skyldforhold kan være ensidige eller gensidige. Ved et ensidigt skyldforhold har kun den ene part, en fordringsret (et krav) på en anden, debitor eller skyldner. Kort sagt betyder det at at skyldneren skylder dig penge, mens du ikke skylder skyldneren noget. Det vil sige, at der kun er én part, der har en forpligtelse - nemlig skyldneren. Et ensidigt skyldforhold kan f.eks. opstå ved et løfte om en gave eller om – uden vederlag – at indestå som kautionist for et lån. 

Det kan også opstå ved en skadegørende handling eller undladelse uden for kontrakt (delikt).

Hvordan etableres et ensidigt skyldforhold?

For at etablere et ensidigt skyldforhold skal du som kreditor sende et krav til skyldneren. Her gør du opmærksom på, at skyldneren skylder dig penge. Kravet skal være skriftligt og indeholde en tydelig angivelse af, hvad skyldneren skylder dig penge for, samt hvor meget der skyldes.

Hvis skyldneren ikke betaler det skyldige beløb inden for en rimelig frist efter at have modtaget kravet, kan du som kreditor anmode om at få et ensidigt skyldforhold etableret.

Gensidigt skyldforhold

I et gensidigt skyldforhold har parterne fordringer eller fordringsrettigheder mod hinanden. Et gensidigt skyldforhold kan f.eks. også opstå ved tilsagn om et pengelån. Låntageren har krav på at få det tilsagte beløb udbetalt, og långiveren har krav på at få beløbet tilbagebetalt i overensstemmelse med aftalen og udfyldende retsregler som f.eks. GBL § 5. 

Relaterede ord

Henteskyld

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder ensidigt skyldforhold?

Ensidigt skyldforhold er en juridisk term, der beskriver en situation, hvor kun én part er ansvarlig for en skade eller et krav. I disse tilfælde har kun den ene part (kreditor/fordringshaver) en fordringsret (en fordring) mod den anden part (debitor/skyldner).

Hvad betyder et gensidigt skyldforhold?

I et gensidigt skyldforhold har parterne fordringer eller fordringsrettigheder mod hinanden. Der kan således være tale om to uafhængige fordringer. Dog kan der også være tale om, at det gensidige skyldforhold hidrører fra en aftale, hvor fordringerne er vederlag for hinanden.

Hvornår anvendes ensidigt skyldforhold?

En ensidigt skyldforhold er en aftale, der ofte anvendes i forbindelse med lån og finansiering, hvor debitor ønsker at låne penge fra kreditor. Aftalen fastsætter de vilkår, som debitor skal opfylde for at kunne låne pengene. Det kan f.eks. være renter og tilbagebetalingsperioden.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis