Equity

En engelsk betegnelse, der i Danmark dækker over den mængde af penge, som, efter at have betalt organisationens gæld, ville tilfalde organisationens aktionærer, hvis alle virksomhedens aktiver udsættes for likvidation. Equity betegner således det beløb, en given aktionær vil kunne få ved en likvidation.

Hvad betyder equity og hvad består den af?

Equity dækker også over begrebet ''egenkapital''. Egenkapitalen er et udtryk for selskabets værdi og er groft sagt summen af ejendele minus summen er gæld. Egenkapitalen er selskabets aktiver fratrukket alle forpligtigelser. Forpligtelser er bl.a. hensættelser og gæld.

Egenkapitalen består af flere forskellige elementer. I en årlig opgørelse over egenkapitalen skelnes mellem flere dele, herunder:

  • Startkapitalen: Både ApS og A/S skal indskyde startkapital, når de stiftes.
  • Opskrivninger: Hvis en virksomheds aktiver bliver mere værd, kaldes den øgede værdi en opskrivning. Disse kan tilføjes til egenkapitalen.
  • Overført overskud: Hvert år udregnes virksomhedens resultater i en resultatopgørelse. Resultatet angiver om virksomheden har et overskud eller underskud. Uanset hvad føres det over på egenkapitalen.
  • Udbytte: Et selskab kan have frie reserver. Frie reserver udgør den kapital, virksomheden kan bruge som udbytte. De udgør den kapital, som hverken er startkapital eller opskrivninger.

Beregning af egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab er der både aktiver (ejendele) og gældsforpligtelser (passiver). Egenkapital udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden. Aktiver er således en betegnelse for de værdier, som virksomheden råder over. Passiver er derimod den kapital, der har finansieret virksomheden – altså virksomhedens gæld.

Beregningen er således: Værdier – gæld = egenkapital

Eksempel på beregning af egenkapital (positiv):

Virksomhed X havde i 2022 aktiver for en værdi af 2.000.000 kr. Beløbet dækker over 1.000.000 kr. i produktionsmaskiner, 300.000 kr. i biler og 300.000 kr. i elektronisk udstyr. Virksomhed ApS har i forbindelse med erhvervelsen af aktiverne stiftet en gæld på 600.000 kr.

Summen af aktiverne udgør 2.000.000 kr., mens summen af passiverne 600.000 kr.. Det vil sige, at Virksomhed X havde en positiv egenkapital på 1.400.000 kr.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er equity?

Equity er et andet ord for egenkapital. Egenkapital udgør således samlede aktiver (ejendele) og gældsforpligtelser (passiver) – disse skal trækkes fra hinanden.

Hvad betyder negativ egenkapital?

En negativ egenkapital er som udgangspunkt ikke godt, da det ofte betyder, at virksomheden har mere gæld end værdi. En virksomhed kan godt køre med negativ egenkapital i et eller flere regnskabsår - hvis man f.eks ønsker at ekspanderer. Dog bør den negative egenkapital ikke fortsætte i alt for lang tid.

Hvad betyder egenkapitalens forrentning?

Egenkapitalens forrentning er et nøgletal som udtrykker, hvordan indskudt kapital forrentes. Formlen er således: Resultat efter finansielle omkostninger / egenkapital x 100 = egenkapitalens forrentning.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis