Erklæringer

Erklæringer er samlebetegnelse for en eller flere udtalelser, som en given stat kan knytte til en given traktat. Erklæringen er således statens bud på, hvordan den givne traktat burde fortolkes. En sådan erklæring er derfor ikke juridisk bindende, da den ikke er blevet vedtaget. En sådan bindende fortolkning benævnes derimod protokol i sådanne sammenhænge.

Erklæringer i en traktat

En traktat er en juridisk bindende aftale indgået mellem to eller flere lande. Ofte vil der være protokoller og erklæringer knyttet til selve traktatteksten.

Erklæringer bruges som tillæg til EU's traktater. Erklæringer kan have samme retskildemæssige værdi som traktatteksten og være juridisk bindende, og dermed kan erklæringer indgå i EU-Domstolens fortolkning af traktatteksten. Det er tilfældet, når den indeholder en fortolkende eller uddybende forklaring. Hvis en erklæring efter dens indhold kun er tænkt som politisk holdningstilkendegivelse, er den ikke juridisk bindende.

En erklæring kan være støttet af alle landene, eller det kan være et enkelt land, som ønsker en erklæring om et bestemt emne.

Kilde: EU.dk

Hvad er protokoller?

Protokoller bruges som tillæg til EU's traktater og beskriver ofte specielle vilkår for enkelte medlemslande eller uddybninger af elementer i traktaterne. Danmarks retsforbehold er beskrevet i en sådan protokol.

Erklæringer i FN

Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande afstod.

Anden Verdenskrig synliggjorde behovet for mere end blot fredelige relationer mellem stater – borgerne skulle også beskyttes mod overgreb fra deres egen stat. Det ønskede FN at sikre med erklæringen.

Relaterede ord

Hensigtsmæssighedserklæring

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis