Erstatning

En (økonomisk) ydelse, som, af en retsinstans, kan blive tildelt en person, der, under visse omstændigheder, er blevet tilføjet en fysisk- eller psykisk skade. Erstatningens formål er således at kompensere den skadesramte for sin smerte, mén, mv., samtidigt med at erstatning virker som præventivt middel. Erstatning er desuden tæt relateret til skyldsspørgsmålet - se culpareglen.

En (økonomisk) ydelse, som, af en retsinstans, kan blive tildelt en person, der, under visse omstændigheder, er blevet tilføjet en fysisk- eller psykisk skade. Erstatningens formål er således at kompensere den skadesramte for sin smerte, mén, mv., samtidigt med at erstatning virker som præventivt middel. Erstatning er desuden tæt relateret til skyldsspørgsmålet - se culpareglen.

Hvad er erstatning?

Ifølge Retsinformation.dk er erstatning:

"En (økonomisk) ydelse, som, af en retsinstans, kan blive tildelt en person, der, under visse omstændigheder, er blevet tilføjet en fysisk- eller psykisk skade. Erstatningens formål er således at kompensere den skadesramte for sin smerte, mén, mv., samtidigt med at erstatning virker som præventivt middel. Erstatning er desuden tæt relateret til skyldsspørgsmålet - se culpareglen."

Der er altså tale om, at hvis man har lidt en skade - fysisk eller psykisk - kan man, under visse omstændigheder, have ret til at få økonomisk erstatning for denne. Formålet med erstatningen er at kompensere den skadelidte for det, han eller hun har lidt, og samtidig virke som et præventivt middel.

I nogle tilfælde vil retten dog ikke tildele erstatning, hvis den skadelidte selv er skyld i, at skaden er sket. Dette kaldes culpareglen, og kan eksempelvis være tilfældet, hvis man selv har været ude af stand til at se eller undgå en fare.

Hvordan beregnes erstatning?

Der er to hovedregler for beregning af erstatning:

  1. Erstatningen skal udtrykkeligt og korrekt dække den skade, der er sket.
  2. Erstatningen skal være passende i forhold til skadens størrelse.

Derudover findes der en række mindre regler for beregning af erstatning.

Først og fremmest skal det afgøres, hvilken type erstatning der er tale om. Erstatning kan være økonomisk eller ikke-økonomisk. Økonomisk erstatning dækker over skader, der har en økonomisk værdi, såsom tabt arbejdsfortjeneste, medicinsk behandling osv. Non-økonomisk erstatning dækker over skader, der ikke har en økonomisk værdi, såsom smerter og lidelse, tab af livskvalitet osv.

Det er ikke altid let at beregne erstatning. Der er mange faktorer, der spiller ind, og det er derfor ofte nødvendigt at få professionel hjælp fra en jurist eller et erstatningsbureau.

Hvilke rettigheder har den skadelidte?

Den skadelidte har ret til at få erstatning for den skade, vedkommende har lidt. Dette gælder uanset om skaden er fysisk eller psykisk. Derudover har den skadelidte ret til at få dækket sine udgifter til behandling og eventuelle tabt arbejdsfortjeneste.

I nogle tilfælde kan den skadelidte også have ret til at få dækket udgifter til fremtidig behandling eller tabt arbejdsfortjeneste. Det er dog kun muligt at få dækket disse udgifter, hvis det kan dokumenteres, at der er en rimelig sandsynlighed for, at de vil opstå.

Hvad er formålet med erstatning?

Formålet med erstatning er at genskabe den skadelidte til det tilstand, vedkommende var i, før skaden indtraf. Dette kan dog ikke altid lade sig gøre, og derfor er formålet også at sikre, at den skadelidte ikke bliver økonomisk udnyttet.

Relaterede ord

Erstatningsfri regulering

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis