Erstatningsbolig

Beskriver en bolig, som udlejeren er forpligtet til at stille lejeren til rådighed i tilfælde af 1) opsigelse eller 2) en væsentlig forbedring, udbygning af den nuværende bolig. De danske kommuner kræver ofte erstatningsboliger som betingelse for at kunne påbegynde ned- eller sammenlægning af en eller flere boliger.
Når en lejer flytter til en erstatningsbolig, benævnes dette oftest for genhusning. Et typisk eksempel på en erstatningsbolig er de såkaldte hus- og skurvogne.

Hvornår har man krav på en erstatningsbolig?

Man har kun krav på en erstatningsbolig, hvis der er en skriftlig aftale med udlejeren, der siger dette.

Det er ikke nok, at der står i lejekontrakten, at udlejeren skal sørge for erstatningsbolig i tilfælde af nedrivning eller forbedringer. Der skal derimod være en særskilt aftale om dette.

Hvis der ikke er en særskilt aftale, kan man kun få en erstatningsbolig, hvis det fremgår af almindelige lejebetingelser eller husorden.

En erstatningsbolig er ikke det samme som et værelse i en anden bolig, som man lejer hos udlejeren. Et værelse i en anden bolig er ikke en erstatningsbolig, medmindre der også er en særskilt aftale om dette.

Derudover har man ikke krav på en erstatningsbolig, hvis man selv har forårsaget, at man skal flytte. Dette gælder for eksempel, hvis man har været væsentligt forsinket med huslejen, eller hvis man har efterladt boligen i forfaldent tilstand.

Hvordan fungerer erstatningsboliger?

En erstatningsbolig er en midlertidig bolig, som man får, mens man venter på at få sin egen bolig igen. Erstatningsboliger kan for eksempel være på hoteller, i lejligheder eller i andre boliger.

En erstatningsbolig er normalt ikke så stor som den bolig, man har flyttet fra. Man skal derfor normalt kun have de mest nødvendige ting med sig.

Man skal normalt selv betale for sin erstatningsbolig. Det betyder, at man skal betale for husleje, varme, el og vand. Hvis man har en flytteforsikring, kan man normalt få refunderet nogle af disse udgifter.

Man skal normalt flytte tilbage til sin egen bolig, når der ikke længere er behov for en erstatningsbolig. Hvis man har en lejlighed, kan man normalt flytte tilbage, når der er sket reparationer. Hvis man har et hus, kan det tage lidt længere tid, før man kan flytte tilbage.

Relaterede ord

Legislativ

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis