EU-konkurrenceret

Står beskrevet i EF-traktatens regelsæt. Konkurrenceret sikrer og regulerer, at der sker misbrug eller bliver indgået aftaler, som underminerer den frie konkurrence. Regelsættets danske pendant er konkurrenceloven, som trådte i kraft i 1997.

Hvad er EU-konkurrenceret?

EU-konkurrenceretten er et særskilt område af EU-retten, der regulerer konkurrencen på det indre marked. Konkurrenceretten sikrer, at der ikke sker misbrug af markedets kræfter, og at der ikke indgås aftaler, der underminerer den frie konkurrence.

EU-konkurrenceretten finder anvendelse på virksomheder, der opererer på tværs af landegrænserne i EU, og den gælder også for virksomheder, der opererer inden for et enkelt land, hvis deres aktiviteter kan påvirke konkurrencen på tværs af grænserne.

Konkurrenceretten er ikke kun et spørgsmål om at forhindre, at der sker misbrug af markedskræfterne. Konkurrenceretten sikrer også, at der er en effektiv konkurrence på tværs af markedet, og at der er gode vilkår for virksomhederne.

Hvordan sikrer og regulerer EU-konkurrenceret den frie konkurrence?

EF-traktaten sikrer, at der ikke sker misbrug af den frie konkurrence, eller at der ikke bliver indgået aftaler, der underminerer den frie konkurrence. Konkurrenceloven gør det samme på dansk jord.

Hvilke virkninger har EU-konkurrenceretten på danske virksomheder?

EU-konkurrenceretten har en positiv effekt på danske virksomheder, fordi de får mulighed for at konkurrere på lige vilkår med virksomheder fra andre EU-lande. Det er med til at sikre, at der er en effektiv konkurrence på tværs af markedet, og at virksomhederne har gode vilkår for at drive virksomhed.

Relaterede ord

Det Europæiske Monetære Institut (EMI)

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er de vigtigste regler i EU-konkurrenceretten?

De vigtigste regler i EU-konkurrenceretten kan opdeles i tre kategorier: (1) forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og samarbejder, som f.eks. karteller og prisaftaler, (2) forbud mod misbrug af dominerende stilling, såsom urimeligt høje priser eller udelukkelse af konkurrenter, og (3) kontrol med fusioner og opkøb, for at undgå skadelige koncentrationer af markedsmagt.

Hvordan håndhæves EU-konkurrenceretten?

EU-konkurrenceretten håndhæves primært af Europa-Kommissionen, der har bemyndigelse til at undersøge og sanktionere virksomheder, der overtræder konkurrencereglerne. Desuden kan nationale konkurrencemyndigheder, som f.eks. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark, også håndhæve EU-konkurrencereglerne inden for deres respektive lande.

Hvordan kan virksomheder sikre overholdelse af EU-konkurrenceretten?

Virksomheder kan sikre overholdelse af EU-konkurrenceretten ved at udvikle og implementere interne compliance-programmer, der omfatter uddannelse og træning af medarbejdere, regelmæssig overvågning af virksomhedens aktiviteter og etablering af procedurer for at identificere og håndtere potentielle overtrædelser af konkurrencereglerne.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis