Ex officio

Hvad betyder ex officio?

Ex officio er en latinsk betegnelse for "på vegne af embedet". Betegnelsen optræder eks., hvis en myndighed igangsætter et stykke arbejde, en undersøgelse, mm., som ikke er blevet igangsat på en parts efterspørgsel, men derimod af "embedet" selv. Det bruges ofte til at beskrive et medlem af en organisation, der er i en autoritativ stilling og primært har ansvar for at repræsentere organisationen. Dette er ofte det personale, der repræsenterer organisationen i offentlige forummer, såsom lovgivning, domstole, konferencer og møder

Hvornår anvendes ex officio?

Ex officio bruges oftest i forbindelse med lovgivende eller dømmende myndigheder. Det betyder, at de udøver deres myndigheder uden at der er en bestemt sag, der skal behandles. For eksempel er en dommer eller et lovgivende organ nemlig autoriseret til at gøre noget, som kan hjælpe med at forhindre et potentielt problem, selvom det ikke er noget, som de har brug for at gøre.

Eksempler i retsplejeloven

Begrebet optræder flere gange i retsplejeloven, f.eks.:

  • Domstolene påser af egen drift (ex officio), at en sag er omfattet af denne saglige kompetence jf. § 232
  • Byretten kan ex officio eller efter begæring behandle sagen med 3 dommere jf. § 12 stk. 3, nr. 1. 
  • Retten afgør ex officio om den er rette værneting jf. § 248 stk. 1.

Hvad er en 'ex officio-medlem'?

En ex officio-medlem er en person, der er medlem af en bestemt organisation, men som ikke har bliv valgt til at være det. Ofte er dette en person, der har en autoritet, der er forbundet med organisationen, for eksempel en embedsmand eller en politisk leder. Medlemmerne får kun lov til at deltage i bestemte begivenheder eller møder, såsom generalforsamlinger. Disse typer medlemmer har ofte ret til at stemme, men de har ikke ret til at deltage i diskussionen, selvom de typisk har ret til at tale. 

Medlemmerne er en vigtig del af organisationer, fordi de typisk har noget at bidrage med, der er nyttigt og relevant for organisationen, og sikrer, at organisationens mål nås. Med andre ord, de støtter organisationens værdier og mission.

Relaterede ord

Ex lege

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder ex officio?

Begrebet bruges i juridisk sammenhæng. Dette udtryk bruges til at beskrive handlinger, der udføres af en person uden at det nødvendigvis er nødvendigt for dem at gøre det.

Hvordan bruges 'ex officio'?

Udtrykket er et latinsk udtryk, der betyder 'af embedets pligt'. Det kan bruges til at beskrive nogen, der har magt, stilling eller autoritet på grund af deres job eller titel. Når man taler om 'ex officio', refererer man typisk til en person, der har magt uden nogen form for valg eller afstemning. Termen bruges også ofte i retssager og international lovgivning, hvor det beskriver en person, der har magt, autoritet eller myndighed.

Hvad er en ex officio medlem?

Ex officio medlemmer er et særligt slags medlemmer, der typisk er involveret med en organisation eller et bestyrelsesorgan, og som har et særligt ansvar som en del af dette. Det typiske ansvar for disse medlemmer er at repræsentere organisationen, bestyrelsen eller en anden offentlig interesse.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis