Fallit

Hvad indebærer en fallit?

Fallit betyder, at en person eller en virksomhed officielt er erklæret insolvent og ikke kan betale sine gæld. I Danmark, når en virksomhed går fallit, påbegyndes en juridisk proces, hvor formålet er at sikre, at virksomhedens aktiver bliver solgt, og provenuet fra salget bliver fordelt blandt kreditorerne efter en fastlagt prioritet.

Trin i fallitprocessen

Når en virksomhed befinder sig i en situation, hvor den ikke længere kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, kan den, eller dens kreditorer, begære konkurs hos skifteretten. Efter denne begæring vurderer skifteretten, om virksomheden er insolvent. Hvis dette er tilfældet, vil en kurator blive udpeget for at håndtere den videre proces. Kuratoren vil tage kontrol over virksomhedens aktiver og begynde at realisere dem for at kunne tilbagebetale så mange kreditorer som muligt.

Virkningerne for virksomheden

At gå fallit er en alvorlig hændelse for enhver virksomhed. Ud over tabet af virksomhedens aktiver og omdømme kan ledelsen også blive holdt personligt ansvarlig, hvis det kan bevises, at de har handlet uforsvarligt eller ulovligt i perioden op til fallitten. For medarbejdere kan en fallit betyde jobtab, og for kreditorer kan det betyde tab af penge, de har til gode hos virksomheden.

Genopretning efter fallit

Selvom en fallit kan virke som en endegyldig afslutning for en virksomhed, er det i nogle tilfælde muligt for virksomheden at genopstå i en eller anden form. Dette kan ske gennem en rekonstruktion, hvor virksomheden, under beskyttelse af skifteretten, forhandler med sine kreditorer for at finde en løsning, der gør det muligt at fortsætte driften og i sidste ende betale gælden tilbage. Alternativt kan visse dele af virksomheden blive solgt til nye ejere, der ønsker at fortsætte driften.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis