Faredelikt

En lovmæssig overtrædelse, hvor den strafbare adfærd ikke direkte fører til skade, men at adfærden alene er forbundet med en risiko eller fare for fremtidig skade. Faredelikt er et begreb, der bruges til at beskrive en risiko eller fare, der er forbundet med noget. Begrundet i sin natur kan en fare være fysisk, konceptuel eller økonomisk. Faredelikt kan også omfatte ting som sygdom, miljøforurening eller andre situationer, der kan føre til skade eller problemer.

Det er et vigtigt begreb i forbindelse med lovgivning og sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, som er beregnet til at hjælpe med at minimere risikoen for skade eller problemer. Det er også et almindeligt begreb i samfundet og virksomheder, der bør tage sikkerhedsforanstaltninger for at mindske risikoen for skade.

Konkret- og abstrakt faredelikt

Der skelnes mellem konkret- og abstrakt faredelikt.

Konkret:

For at være et konkret faredelikt, skal faren kunne påvises i gerningen. Det er således en straffebestemmelse, der udtrykkeligt bruger ordet fare eller lignende udtryk. Nogle af de konkrete faredelikter står i straffelovens. F.eks. straffelovens § 252 om "den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed".

Abstrakt:

Ved denne type, kan en hvis gerningen være farlig, men har ikke nødvendigvis været det. I andre paragraffer optræder ordet fare ikke, men det fremgår af forarbejderne, at kriminaliseringsgrunden var at hindre farlige situationer i at opstå. F.eks. betyder det ikke noget for strafansvaret, om der faktisk opstod fare ved kørsel mod rødt lys over et kryds.

Hvad er forskellen på abstrakt faredelikter og konkrete faredelikter?

En abstrakt faredelik er en forbrydelse, som ikke har nogen fysisk kontakt med et offer. Det kan for eksempel være bedrageri, dokumentfalsk, svig eller korruption. En konkret faredelik omfatter alle handlinger, der har en direkte fysisk kontakt med et offer, såsom vold, trusler, røveri, tyveri og udnyttelse.

Mens konkrete faredelikker kan kræve et konkret offer og en fysisk handling, så kræver abstrakte delikter ikke en fysisk handling. De kræver blot udnyttelse af andre eller af staten. Eksempler på abstrakte delikter omfatter skatteunddragelse eller underslæb af offentlige midler.

Generelt er forskellen mellem abstrakte og konkrete faredelikker, at abstrakte delikter har en overordnet målrettethed, der kræver mere efterforskning end konkrete delikter.

Hvad er formålet med faredelikt?

Formålet med faredelikter er at beskytte samfundet mod ulovlig og farlig adfærd. Faredelikter sigter mod at stoppe personer fra at begå gentagne lovovertrædelser. Faredelikter giver lovgivere mulighed for at straffe personer med lovovertrædelser, der har større konsekvenser end almindelige lovovertrædelser.

Faredelikter har ofte ganske alvorlige straffe. Straffene kan variere fra fængsel og bøder til dødsstraf og en livslang straf. Faredelikter kan også omfatte krav om restitution, tab af offentlige og private rettigheder og andre sanktioner. Det er vigtigt at bemærke, at nogle gange kan farelovgivning føre til uretfærdigheder, da selv små lovovertrædelser kan medføre alvorlige straffe.

Relaterede ord

Abstrakt mangelsbegreb

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder faredelikt?

Faredelikt betegner en forbrydelse, der har potentiale til at skade offentligheden eller samfundet. Faredelikter omfatter aktioner som mord, vold, tyveri, våbenbesiddelse, narkotikahandel, menneskehandel og nogle former for økonomisk kriminalitet. Faredelikter er defineret ved lovgivningen i hvert enkelt land, men de generelle kriterier er de samme.

Hvornår bruges faredelikt?

Faredelikt er et juridisk begreb, der bruges til at beskrive handlinger, der udgør en fare for andres sikkerhed, sundhed eller velfærd. Det kan være handlinger som uforsvarlig kørsel, unødvendig brandstiftelse, overskridelse af trykgrænsen eller lignende.

Hvad er formålet med faredelikter?

Formålet med faredelikter er at beskytte samfundet mod ulovlig og farlig adfærd. Faredelikter sigter mod at stoppe personer fra at begå gentagne lovovertrædelser. Faredelikter giver lovgivere mulighed for at straffe personer med lovovertrædelser, der har større konsekvenser end almindelige lovovertrædelser.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis