Filial

Hvad er en filial?

Betegnelsen bruges om en selskabsafdeling i et land, der administreres af et udenlandsk selskab. En filial er således en afdeling af et større selskab placeret i et andet land. Det er en selvstændig placeret underafdeling af en virksomhed, institution, butikskæde, bank eller lignende. Filialen er ikke nogen selvstændig juridisk enhed, men skal dog have et selvstændigt regnskab, som skal revideres.

Love og regler for filialer

Den danske Selskabslov omhandler regler for både indenlandske og udenlandske firmaer, der vil oprette en filial både i og uden for Danmark. Disse regler findes i kapitel 19 af Selskabsloven fra § 345 til § 350.

Ifølge loven:

  • Har udenlandske aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (en kombination af A/S og I/S) og anpartsselskaber (ApS) samt lignende selskabsformer (som kommanditselskab) ret til at operere via en filial i Danmark.
  • Skal udenlandske firmaer, der vil oprette en filial i Danmark, registreres hos Erhvervsstyrelsen.
  • Skal udenlandske filialer informere Erhvervsstyrelsen om deres filialledere.
  • Er udenlandske filialer, ligesom danske firmaer, underlagt dansk lov og afgørelser fra danske domstole.
  • Kan en filial blive fjernet fra Erhvervsstyrelsens it-system, hvis de nødvendige krav og betingelser ikke bliver mødt.

Filialer i udlandet

Reglerne for filialer af udenlandske selskaber findes overordnet i selskabslovens kapitel 19. Udenlandske selskaber kan vælge at drive virksomhed i Danmark enten ved at stifte et datterselskab eller ved direkte at udøve virksomhed gennem en filial, jf. selskabslovens § 345. 

Alle udenlandske aktieselskaber, partnerselskaber og anpartsselskaber og selskaber med en tilsvarende selskabsform har en umiddelbar adgang til at etablere en filial i Danmark, jf. selskabslovens § 345. 

Hvad er fordelen ved en dansk filial?

Fordelen ved en danske filialer er, at den ikke skal have aktie- eller anpartskapital. Filialen i Danmark er nemlig en integreret del af det udenlandske hovedselskab (beskrevet i Selskabslovens kap. 19). En betingelse er dog, at filialens formål skal være det samme som hovedselskabets. Her er samlet tre fordele ved danske filialer:

  1. Der kræves ingen indskudskapital af en dansk filial
  2. Filialen er ikke skattepligtig i Danmark (dog en undtagelse, hvis virksomheden har et fast driftsted i Danmark eller danske ansættelser/dansk omsætning med dansk moms).
  3. Ingen krav om revisor i Danmark, dog kan dette alligevel anbefales.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en filial?

Begrebet dækker over en underafdeling i en større virksomhed. De kendes især fra bankverden, hvor hovedsædet som regel ligger i en større by, og filialer er spredt ud i landet.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis