Finansielle instrumenter

En verden af værdipapirer

Finansielle instrumenter er et samlebegreb, der dækker over en lang række forskellige former for værdipapirer. Disse kan være alt fra aktier og obligationer til mere komplekse finansielle produkter som futures og optioner. Se listen med de 13 mest populære herunder:

 • Investeringsforeningsbeviser
 • Obligationer
 • Kapitalforeninger
 • Swaptioner
 • ETF'er
 • Valutaterminskontrakter
 • Swaps
 • Tegningsretter
 • Futures
 • Optioner
 • Valutaoptioner
 • Aktier
 • Renteoptioner

Dybdegående om aktier og obligationer

Aktier og obligationer er blandt de mest almindelige typer af finansielle instrumenter. En aktie repræsenterer en ejerandel i et selskab, mens en obligation er et bevis for, at en investor har lånt penge til enten en virksomhed eller en regering med løfte om en fremtidig tilbagebetaling med renter.

Komplekse finansielle instrumenter: Derivater

Udover aktier og obligationer er der også mere komplekse finansielle instrumenter, kendt som derivater. Disse inkluderer futures, optioner og swaps. Derivater er finansielle kontrakter, der baserer deres værdi på underliggende aktiver, som kan være alt fra aktier og obligationer til råvarer og valutaer.

Futures og optioner: Hvad er forskellen?

Futures og optioner er begge typer af derivater, men de fungerer på forskellige måder. En future er en aftale om at købe eller sælge et bestemt aktiv på et bestemt tidspunkt i fremtiden til en pris, der er aftalt på forhånd. En option giver derimod indehaveren ret, men ikke pligt, til at købe eller sælge et bestemt aktiv til en bestemt pris inden for en bestemt periode.

Finansielle instrumenters rolle i økonomien

Finansielle instrumenter spiller en afgørende rolle i den moderne økonomi. De gør det muligt for virksomheder at rejse kapital, for investorer at placere deres penge, og for finansielle institutioner at styre risiko. Samtidig er de også med til at drive prisfastsættelsen på de finansielle markeder og er afgørende for den generelle økonomiske stabilitet.

Som med ethvert finansielt produkt, er det vigtigt at forstå de potentielle risici og fordele ved finansielle instrumenter, før man beslutter sig for at investere.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et afledt finansielt instrument?

Et afledt finansielt instrument er en egentlig finansiel kontrakt, som inkluderer renteswaps, valutaterminskontrakter, optioner samt futures. Disse instrumenter giver investorer mulighed for at handle med fremtidige kontrakter og indgå spekulative investeringer baseret på prisændringer i underliggende aktiver som valutaer, renter eller råvarer. De afledte instrumenter er væsentlige for risikostyring og porteføljehedging i finansielle markeder.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis