Finansieringsplan

En forhåndsudarbejdning af en beregning der omhandler byggeprojekter. Finansieringsplanen indeholder således omkostninger forbundet med finansiering, udførsel, rentabiliteten m.fl., der vedrører byggeprojektet.

Hvad er en finansieringsplan og hvorfor have en?

Enhver virksomhed har brug for kapital og et overblik over finansieringen. En finansieringsplan (og budgetplan), viser hvad dit projekt cirka vil koster og hvordan det skal finansieres. Samtidig vise planen, hvor pengene til at gennemføre projektet kommer fra. Finansieringsplanen viser, i modsætning til budget, hvordan dine udgifter skal dækkes. I forbindelse med en finansieringsplan, vil mange fonde formentlig efterspørge planen, hvis du søger midler til et projekt.

Husk at holde den opdateret

Det er essentielt at holde finansieringsplanen opdateret løbende for at sikre, at projektets økonomiske sundhed og bæredygtighed bevares. En opdateret finansieringsplan giver et nøjagtigt billede af projektets økonomiske status og hjælper med at identificere eventuelle finansielle risici og muligheder, som kan opstå undervejs i projektets levetid.

Når finansieringsplanen opdateres løbende, bliver det lettere at træffe informerede beslutninger og justere projektets kurs, hvis nødvendigt. Dette kan omfatte at tilpasse projektets omfang, skaffe ekstra finansiering eller reducere omkostninger for at sikre, at projektet fortsat er økonomisk bæredygtigt og opfylder sine mål.

En løbende opdatering af finansieringsplanen gør det også lettere at rapportere projektets fremskridt til interessenter, herunder investorer, fonde, ledelse og samarbejdspartnere. Dette skaber tillid og troværdighed og kan potentielt føre til yderligere finansiering eller støtte fra nye kilder.

Endelig hjælper en opdateret finansieringsplan med at forberede projektet på uforudsete hændelser og ændringer i markedet. Ved løbende at overvåge og justere finansieringsplanen kan man sikre, at projektet er i stand til at tilpasse sig ændrede forhold og overvinde eventuelle økonomiske udfordringer, der måtte opstå undervejs.

Hvad skal fremgå af planen?

Nedenstående elementer vil typisk være relevant ift. udarbejdelse af planen. På den måde kan man vise fondene, at der foreligger en realistisk plan for, hvordan man vil finansiere projektet. indtægtkilderne kunne være fra:

 • beløb over egenfinansiering
 • sponsorer
 • salg af aktier
 • crowdfunding
 • fonde
 • bidrag fra kommunen

Opdateringen af finansplanen skal ske løbende, da både indtægter og udgifterne kan skifte - måske kommer flere flere fonde og investorer til, som skal medregnes i planen.

Sådan udarbejder du en finansieringsplan

For at udarbejde en effektiv finansieringsplan, der dækker alle nødvendige aspekter, kan du følge disse trin:

 1. Definer projektets mål og omfang: Først og fremmest skal du have en klar forståelse af, hvad projektet går ud på, og hvilke mål du ønsker at opnå. Dette vil hjælpe dig med at identificere de nødvendige ressourcer og omkostninger, der skal dækkes af finansieringsplanen.
 2. Estimer omkostningerne: Lav en detaljeret oversigt over alle omkostningerne forbundet med projektet, herunder materialer, arbejdskraft, udstyr, marketing og andre udgifter. Sørg for at inkludere både faste og variable omkostninger samt eventuelle bufferbeløb for uforudsete udgifter.
 3. Identificer finansieringskilder: Overvej alle mulige finansieringskilder, der kan bidrage til projektet, såsom egenfinansiering, sponsorer, salg af aktier, crowdfunding, fonde og bidrag fra kommunen. Vurder realistiske beløb, du kan forvente at modtage fra hver kilde, og inkluder dem i finansieringsplanen.
 4. Opret en tidsplan: Udarbejd en tidsplan for, hvornår forskellige finansieringskilder skal mobiliseres, og hvornår de forskellige udgifter skal afholdes. Dette vil hjælpe dig med at sikre, at du har tilstrækkelige midler til rådighed på de nødvendige tidspunkter og kan reducere risikoen for likviditetsproblemer.
 5. Overvåg og juster planen: Som nævnt tidligere er det vigtigt løbende at opdatere finansieringsplanen for at sikre, at den afspejler projektets aktuelle økonomiske status og fremtidige behov. Dette indebærer at overvåge indtægter og udgifter, identificere afvigelser fra planen og foretage de nødvendige justeringer for at sikre projektets økonomiske bæredygtighed.
 6. Kommunikér planen: Del finansieringsplanen med projektets interessenter, såsom investorer, fonde, ledelse og samarbejdspartnere, for at skabe tillid og troværdighed samt muligvis tiltrække yderligere finansiering og støtte.

Ved at følge disse trin kan du udarbejde en solid finansieringsplan, der giver dig et overblik over projektets økonomiske aspekter og hjælper dig med at sikre den nødvendige finansiering for at gennemføre projektet med succes.

Overblik over finansieringsplan

Finansieringsplanen kan fungere som et arbejdsredskab og en måde at skabe overblik over finansieringen på - måske vil du søge fonde eller noget andet? Du kan med fordel følge nedenstående skridt:

 1. Hvad koster projektet? Få overblik over hele projektet pris, så du har et budget at følge.
 2. Lav et budget: Når du har overblik over projektets pris, skal du udarbejde et budgetoverslag, så du har et estimat du kan følge.
 3. Få styr på medfinansiering: Hvad skal du selv investere i projektet og skal du finde penge udefra? Det kan f.eks. være penge fra en partnere eller fonde.
 4. Lokal finansiering: Ofte kan der være hjælp at hente fra lokale finansieringer, f.eks. i form af sponsorater fra lokale virksomheder eller frivillig hjælp. På den måde viser du også fondene at du har opbakning fra det lokale og yder en indsats.
 5. Lav en finansieringsplan: Inddrag dit budget og finansieringskilder

Sådan kan Lexly hjælpe

Har du brug for hjælp og vejledning om en bæredygtig finansieringsplan og er du i tvivl om hvordan? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag.

Relaterede ord

Confirming

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis