Folkepension

Folkepensionen er en offentlig, social pension, der sikrer alle en indkomst, når de når folkepensionsalderen, der er 65,5 år i 2019. Alderen, for hvornår man er berrettiget til at modtage folkepension, bliver reguleret af politikerne, og har således ændret sig. Udbetalingssummen reguleres endvidere af flere faktorer.

Hvad er folkepension?

Folkepension er en offentlig pension, der udbetales af det danske sociale sikringssystem. Det er en alderspension, der udbetales til personer, der har opfyldt visse krav, såsom at have boet i Danmark i et bestemt antal år. Det er et af de vigtigste elementer i det danske sociale sikringssystem, da det hjælper med at sikre, at ældre borgere har råd til det grundlæggelse, herunder et sted at bo og et sted at få mad.

Hvordan beregnes folkepension?

Pensionen beregnes ud fra en kombination af de år, du har boet i Danmark, og det beløb, du har betalt i skat. Det er også vigtigt at bemærke, at folkepensionen er en alderspension, så det er kun personer over 65 år, der kan modtage den. Det er også vigtigt at bemærke, at folkepensionen ikke er et fast beløb, men det kan ændre sig fra år til år.

Folkepensionens størrelse

Satser for folkepension 2023:
Grundbeløb6.694 kr. pr. måned
Pensionstillæg gifte/samlevende3.963 kr. pr. måned
Pensionstillæg enlige7.745 kr. pr. måned
Ældrecheck til hver19.200 kr. pr. år

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Størrelsen af den samlede folkepension afhænger af flere forskellige forhold, herunder:

  • om pensionisten er reelt enlig eller gift/samlevende (pensionstillæg)
  • om pensionisten eller eventuel ægtefælle eller samlever har skattepligtige indtægter ud over folkepensionen (pensionstillæg)
  • om pensionisten har personlig arbejdsindtægt, eller overskud af selvstændig virksomhed (grundbeløb og pensionstillæg)
  • om pensionisten har boet her i landet i 40 år efter det fyldte 15. år, og indtil man når folkepensionsalderen

Formue indgår ikke i beregning af folkepensionen. Personlig indkomst, der stammer fra formuen, f.eks. renteindtægt indgår i beregningen af pensionstillægget.

Hvordan ansøger man om folkepension?

Man skal være opmærksom på, at folkepensionen ikke udbetales  automatisk. Den skal søges digitalt på www.borger.dk/folkepension med MitID eller på Bogerservice, hvis man har brug for ekstra hjælp. Man kan henvende sig i Borgerservice og få hjælp hertil. Man kan søge op til et halvt år, inden man når folkepensionsalderen. 

Overgår man til folkepension fra førtidspension, seniorpension eller anden pension, skal man ikke ansøge.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår har man ret til folkepension?

Som hovedregel skal man være dansk statsborger og have bopæl i Danmark for at få dansk folkepension. Hvis man har bopæl her i landet, har man, uanset statsborgerskab, ret til fuld folkepension, når man har boet og arbejdet i Danmark i mindst 40 år mellem det 15. år og folkepensionsalderen.

Hvad er folkepensionsalderen?

Din pensionsalder afhænger af, hvornår du er født. Jo yngre du er, jo ældre skal du være, for at få folkepension. Fra 1. januar 2022 kan du få folkepension, når du bliver 67 år. Men folkepensionsalderen stiger i takt med danskerens levealder.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis