Fondsbeskatning

Hvad er fondsbeskatning?

Fondsbeskatning i Danmark refererer til de skatteregler, som fonde og arbejdsmarkedssammenslutninger er underlagt. Det er en specifik beskatningsform, der er tilpasset fondenes unikke struktur og formål. I modsætning til virksomheder, som beskattes af deres overskud, kan fonde beskattes på forskellige måder, afhængigt af deres karakter og formål.

Forskellen mellem private og offentlige fonde

I Danmark skelnes der primært mellem private og offentlige fonde, når det kommer til beskatning:

  1. Private fonde: Disse er generelt underlagt fondsbeskatning. Beskatningsgrundlaget og satserne kan variere baseret på fondens aktiviteter og indtægter. Det er vigtigt for private fonde at være opmærksomme på reglerne, da fejlagtig skattebetaling kan medføre sanktioner.
  2. Offentlige fonde: Som hovedregel er fonde af offentlig karakter fritaget for fondsbeskatning. Dette skyldes ofte, at disse fonde har et almennyttigt formål, som er i offentlighedens interesse. Dog er det vigtigt at bemærke, at selvom en fond har et almennyttigt formål, er det ikke altid en garanti for, at den kvalificerer sig som offentlig og derfor er fritaget for beskatning.

Hvornår skal en fond betale skat?

Reglerne for skattepligt varierer baseret på fondens formål og aktiviteter. Generelt er fonde med almennyttige eller almenvelgørende formål fritaget for skat, mens fonde med erhvervsmæssig drift skal betale skat. I 2023 er skatteprocenten for erhvervsdrivende fonde 22 %, hvilket er identisk med selskabsskatten.

Hvordan bestemmes en fonds beskatningsstatus?

Selvom det kan virke enkelt at kategorisere en fond enten som privat eller offentlig, kan virkeligheden være mere kompleks. Der er en række kriterier, som skal opfyldes, før en fond kan kvalificere sig som offentlig og dermed være fritaget for beskatning. Disse kriterier inkluderer fondens formål, dens aktiviteter, og hvordan den finansieres. For at sikre korrekt beskatningsstatus er det ofte nødvendigt at søge vejledning eller rådgivning, især når der er tvivl om fondens status.

Hvad skal fonde være opmærksomme på?

Det er afgørende for fonde at holde sig ajour med de gældende skatteregler og sørge for, at de opfylder alle kravene for korrekt beskatning. Manglende overholdelse kan medføre både økonomiske og juridiske konsekvenser. Derfor er det klogt for fonde at have et tæt samarbejde med skatteeksperter, der kan vejlede og sikre, at alt er i orden.

Relaterede ord

Dobbeltbeskatning

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis