Forbrugerombudsmanden

Er en en uafhængig myndighed under Forbrugerstyrelsen. Forbrugerombudsmandens rolle er at overvåge samt reagere såfremt lovgivningen om god markedsføringsetik overtrædes. Forbrugerombudsmanden tager eksempelvis stilling til al reklame, hvor man af forskellige årsager kan mene, at god skik tilsidesættes herunder skjult reklame, uopfordrede e-mails m.fl.

Hvem er forbrugerombudsmanden?

Forbrugerombudsmanden fører grundlæggende tilsyn med markedsføring og forbrugerbeskyttende regler. Forbrugerombudsmanden er en offentlig tilsynsmyndighed, der arbejder for at beskytte forbrugerne i Danmark. Myndigheden hjælper forbrugerne med at få deres problemer løst og sikrer, at virksomheder overholder lovgivningen, der er til for at beskytte forbrugerne.

Tilsynsmyndigheden behandler også klager over virksomheder, der ikke følger de regler, der er sat for dem.

Forbrugerombudsmandens arbejde er med til at sikre, at forbrugerne bliver behandlet ordentligt og udgør derfor en vigtig del af det danske forbrugermarked. Hvis du har et problem med en virksomhed, kan du kontakte myndigheden, og den vil hjælpe dig med at få det løst.

Eksempler på Forbrugerombudsmandens arbejde

  • At sikre at forbrugerne ikke bliver snydt
  • At sikre at forbrugerne ikke bliver udsat for urimelige vilkår
  • At sikre at der ikke sker forskelsbehandling af forbrugerne
  • At sikre at der ikke sker misbrug af forbrugerne
  • At sikre at der ikke sker markedsføring som er ulovlig eller i strid med god skik

Hvordan kan man klage?

Du kan klage til forbrugerombudsmanden, hvis du føler, at du har været uretfærdigt behandlet af en virksomhed. Det kan f.eks. være, hvis du føler, at du ikke har fået det, du har betalt for, eller hvis du har oplevet diskrimination.

Myndigheden kan også hjælpe dig, hvis du har problemer med et offentligt tilbud, f.eks. en offentlig ydelseskontrakt.

Man kan klage på to måder:

  1. Via hjemmesiden forbrugerombudsmanden.dk
  2. Ved at sende en klage til: Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Hvem kan klage?

En klage kan indsendes af en virksomhed, et offentligt organ eller en forening. Det er Forbrugerombudsmandens opgave, at behandle klager over erhvervsdrivende.

Instansen behandler ikke klager over privatpersoner.

Hvornår kan man klage?

Man kan klage til forbrugerombudsmanden, hvis man føler, at man har været udsat for forbrugerfejl. Dette kan f.eks. være, hvis man har købt en vare, der ikke lever op til forventningerne, eller hvis man føler, at man har betalt for meget for en vare. Klager kan også rettes mod virksomheder, der ikke overholder lovgivningen, der findes for forbrugerbeskyttelse.

Hvad er processen efter modtagelsen af en klage?

Forbrugerombudsmanden undersøger klagen og vurderer, om der er grund til at gå videre med sagen. Hvis der findes at være grund til at gå videre med sagen, vil den virksomhed, der er blevet klaget over, blive kontaktet og bedt om at redegøre for sagen. Herefter vil der blive truffet en afgørelse om, hvordan sagen skal håndteres.

I mange tilfælde kan instansen medvirke til at løse konflikten mellem forbruger og virksomhed uden, at det kommer til en domstolsafgørelse.

Relaterede ord

Ejerservitut

Spørgsmål og svar

Hvad er forbrugerombudsmanden?

Forbrugerombudsmanden etableret som en uafhængig myndighed med det formål at beskytte forbrugerne i Danmark og sikre, at deres grundlæggende rettigheder og interesser respekteres. Ombudsmanden har til opgave at varetage forbrugernes interesser og værne om retssikkerheden og gennemsigtigheden på forbrugermarkedet. Den har også til formål at styrke den konkurrencemæssige balance på markedet, så forbrugerne ikke udsættes for uretfærdige handelsvilkår.

Er der omkostninger forbundet med at klage til forbrugerombudsmanden?

Nej, der er ingen omkostninger forbundet med at klage til forbrugerombudsmanden.

Hvor længe har forbrugerombudsmanden eksisteret?

Forbrugerombudsmandsinstitutionen påbegyndte sit arbejde i 1975 for at føre tilsyn med markedsføringsloven, der blev vedtaget i 1974. Siden er også anden lovgivning kommet under institutionens tilsyn. I dag fører Forbrugerombudsmanden tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven, e-handelsloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning samt med en række forbrugerbeskyttende regler i betalingsloven og lov om tjenesteydelser i det indre marked.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis