Force majeure

En betegnelse der stammer fra romerretten. Begrebet beskriver, at såfremt der sker en begivenhed, som der er enighed om, at mennesket ikke kan afvæbne, kan force majeure tages i brug, hvorved regler om objektivt ansvar undtages. Man kan således påberåbe sig force majeure, hvis der eksempelvis er sket en naturkatastrofe. Sagt på en anden måde, fremgår der force majeure, når der sker noget ekstraordinært, som ingen af parterne har indflydelse på.

Hvornår bruges force majeure?

Begrebet har været anderkendt i mange år som et almindeligt aftaleretligt begreb i dansk ret og er delvist lovfæstet i lovgivningen. Det kan bl.a. ses i købelovens § 24 om køb af artsbestemt varer. En kommerciel aftale vil ofte indeholde en klausul om force majeure-begivender, hvilket resulterer i, at en aftalepart ikke ville kunne opfylde sine forpligtelser.

Dog er det yderst sjældent at force majeureklausulen bliver taget i brug. Begrebet anvendes som en klausul om ansvarsfraskrivelse i disse ekstraordinære situationer fra ydre omstændigheder. En klausul om force majeure kan således i nogle tilfælde medføre, at en aftaleparts forpligtelse til at overholde en sanktion fritager aftaleparten fra at opfylde aftalen og for erstatningsansvar for ikke-opfyldelsen.

Krig - et eksempel

Netop krig kan udgøre force majeure. Et eksempel kunne være, hvis en leverandør ikke længere kan opfylde sine forpligtelser om f.eks. levering af korn, grundet krig i Ukraine. I sådanne tilfælde er der tale om økonomisk force majeure. I så fald kan leverandøren fritages for sanktioner og ansvar, selvom vedkommende ikke kan opfylde leverancen. Der stilles dog skarpe krav til dokumentationen og man skalkunne bevise, at netop sine råvarer sommer fra krigshærgede områder.

Starten af coronapandemien 2020, kan også medvirke at klausulerne træder i kraft. Efterhånden som en evt. pandemi eller krig skrider frem, vil udfordringerne dog være til at forudse. Derfor kan man ikke ved længerevarende krige eller pandemier, kunne påberåbe sig disse klausuler.

Væsentlige omstændigheder ved force majeure

De væsentligste omstændigheder, der kan gøre force majeure gældende, er:

  1. at der er opstået reel umulighed
  2. at dette er uden for parternes kontrol
  3. at det ikke har været noget, som parterne har eller burde kunne forudse.

Relaterede ord

Kvasidelikt

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis