Fordringsliste

En fortegnelse der udarbejdes af kuratoren i et dødsbo over samtlige anmeldte fordringer og krav, samt hvorvidt disse krav er rimelige eller bør skrives ud af fordringslisten.

Hvad indeholder en fordringsliste?

En fordringsliste indeholder oplysninger om:

 • De anmeldte fordringer og krav
 • Hvorvidt kravene er rimelige
 • Hilke krav der skal skrives ud af fordringslisten

En fordringsliste skal sendes til Skifteretten inden for 4 uger, efter at kurator er blevet udnævnt.

Kravene på fordringerlisten skal være rimelige. Rimelige krav defineret ved nedenstående:

 • Kravet er tilstrækkeligt dokumenteret
 • Kravet er tilstrækkeligt forklaret
 • Kravet er rimeligt i forhold til det beløb, der er anført på fordringen
 • Kravet er ikke forældet

Hvordan vurderes fordringer og krav på fordringslisten?

Der vurderes på en række forskellige kriterier:

 • Hvorvidt fordringen er anmeldt rettidigt
 • Hvorvidt fordringen kan dokumenteres
 • Hvorvidt fordringen er rettidigt forfalden
 • Hvorvidt fordringen er rimelig

Kravet skal opfylde alle disse kriterier for at kunne blive optaget på fordringslisten.

Det er kuratoren, der vurderer, hvilke fordringer og krav der skal optages på fordringslisten, og det er kuratoren, der beslutter, hvilke fordringer og krav der skal skrives ud igen.

Det er vigtigt at bemærke, at fordringshavere ikke kan anmode om at få deres fordrings eller krav optaget på fordringslisten. Det er kun kuratoren, der kan beslutte, hvilke fordringer og krav der skal optages på fordringslisten.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er kurator, og hvad er deres rolle i forhold til fordringslisten?

Kurator er en person, der er udpeget af skifteretten til at administrere et dødsbo. Deres rolle i forhold til fordringslisten er at samle og vurdere alle anmeldte fordringer og krav mod dødsboet, beslutte, hvilke der er rimelige, og udarbejde en fordringsliste, som skal sendes til skifteretten.

Hvad sker der, hvis en fordring ikke optages på fordringslisten?

Hvis en fordring ikke optages på fordringslisten, betyder det, at kurator har vurderet, at kravet ikke er rimeligt eller opfylder de nødvendige kriterier. Fordringshaveren har dog mulighed for at anke kurators afgørelse ved at indbringe sagen for skifteretten. Hvis skifteretten vurderer, at fordringen er rimelig og opfylder kriterierne, kan den blive optaget på fordringslisten.

Hvordan kan en fordringshaver anmelde et krav til kurator?

En fordringshaver kan anmelde et krav til kurator ved at sende en skriftlig meddelelse med oplysninger om kravet, herunder beløb, grundlag for kravet, og relevant dokumentation. Det er vigtigt at anmelde kravet rettidigt, da kurator ellers kan afvise det på grund af for sen anmeldelse.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis