Forsamlingsfrihed

En generel rettighed til, at man som borger i Danmark ikke behøver at indhente tilladelse til at forsamles og ej heller kan forbydes at forsamles. Forsamlingsfrihed var især omdiskuteret ifm. COVID-19-epidemien, hvor der blev indført forsamlingsforbud á flere omgange.

Hvad er forsamlingsfrihed?

Forsamlingsfrihed er en grundlovssikret ret, der giver mulighed for, fredeligt at demonstrere, til at danne foreninger, til at holde protestmøder. Forsamlingsfriheden giver os mulighed for mødes om et fælles formål - både indendørs og udendørs. Sammen med ytringsfriheden er forsamlingsfriheden et af vores vigtigste redskaber til at påvirke det samfund, vi lever i.

En grundlovssikret ret

Den grundlæggende rettighed er nedfældet i Grundlovens § 79 ''Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.''

Ifølge Grundloven har enhver ret til at mødes med andre om et fælles formål, uden at man forinden skal indhente tilladelse fra myndighederne. Sammen med ytringsfriheden er forsamlingsfriheden en vigtig forudsætning for det danske demokrati.

Dog kan politiet ved demonstrationer og optog under åben himmel gribe ind over for forsamlingsdeltagere, der skaber fare for menneskers eller samfundets sikkerhed eller for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK)

(EMRK) beskytter borgere i de europæiske stater mod overgreb på menneskerettighederne. Grundlovens § 78 om forsamlingsfrihed suppleres af EMRK art. 11 som siger:

1. Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder ret til at oprette og slutte sig til fagforeninger for at beskytte sine interesser.
2. Der må ikke gøres andre indskrænkninger i udøvelsen af disse rettigheder end sådanne, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder. Denne Artikel skal ikke forhindre, at der pålægges medlemmer af statens væbnede styrker, politi eller forvaltning lovlige indskrænkninger i udøvelsen af disse rettigheder.

Ofte stillede spørgsmål til forsamlingsfrihed

Hvad er en demonstration og optog?

Demonstration og optog er et arrangement, hvor flere personer er til stede samtidigt på et offentligt sted. Det kan f.eks. være på veje/gader, pladser, parker m.v. De skal have et fælles formål, f.eks at ytre holdninger. Deltagerne skal altså være en del af samme arrangement og ikke blot tilfældigvis være til stede på samme sted og tid.

Hvad er forsamlingsfrihed?

Forsamlingsfrihed er retten til at forsamle sig uden en forudgående tilladelse. Det er en grundlovssikret ret i Grundlovens § 79 for enhver til at mødes med andre om et fælles formål - udendørs eller indendørs.

Kan politet opløse en demonstration?

Hvis der opstår betydelig uro under afviklingen af arrangementet kan politiet opløse demonstrationen/optoget, der herefter får et påbud om at forlade stedet. Hvis forsamlingsdeltagerne herefter ikke forlader stedet, anses forsamlingen som et opløb. Det kan være strafbart ikke at følge politiets påbud.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis