Funktionær

En funktionær er en medarbejder, der er ansat i en virksomhed eller organisation og udfører administrativt eller kontorarbejde. Begrebet "funktionær" bruges typisk inden for arbejdsretten og beskriver en bestemt type ansættelse og arbejdsforhold. 

Hvornår finder funktionærloven anvendelse?

Funktionærloven finder anvendelse når følgende er opfyldt:

 • Du er beskæftiget med et bestemt type arbejde. Funktionærarbejde er defineret i funktionærloven § 1 og omfatter handels- og kontorarbejde, teknisk eller klinisk bistandsydelse. Personer, hvis arbejde overvejende hører under et af de to ovennævnte punkter og lederarbejde.
 • Du er ansat i en stilling, hvor du har ledelsesansvar over for andre medarbejdere
 • Du har en arbejdstid på gennemsnitligt 8 timer eller mere

Fordele ved funktionær

Fordele:

Som funktionær er du bl.a. sikret følgende:

 • Fuld løn under sygdom, ferie og normalt også på helligdage
 • Længere opsigelsesvarsel end timelønnede
 • Fratrædelsesgodtgørelse efter 12 års ansættelse
 • Godtgørelse ved usaglig opsigelse (forudsat mere end 1 års anciennitet)
 • Minimalerstatning ved fritstilling (Du har ret til minimalerstatning, hvis du er funktionær og fritstillet. Dit nye arbejde må ikke være konkurrerende.)
  • Når en virksomhed fritstiller en funktionær, skal den som minimum betale de første 3 måneders løn (minimalerstatning) til medarbejderen. Hvis opsigelsesvarslet er på mindre end 3 måneder (f.eks. en måned), er denne måned minimalerstatningen.

Funktionær vs ikke-funktionær

Forskellen mellem funktionærer og ikke-funktionærer er primært relateret til deres ansættelsesvilkår og arbejdsforhold. Her er nogle nøgleforskelle mellem de to:

 • Ansættelsesvilkår: Funktionærer har normalt faste ansættelseskontrakter med længere opsigelsesvarsler og mere beskyttelse i henhold til arbejdsretten. Ikke-funktionærer kan have mere fleksible ansættelsesvilkår, der kan variere i forhold til kontraktens længde, opsigelsesvarsler og andre arbejdsrelaterede betingelser.
 • Arbejdstid: Funktionærer har typisk faste arbejdstider, mens ikke-funktionærer kan have mere fleksible arbejdstider. Ikke-funktionærer kan have mulighed for at arbejde på skift, deltidsbasis eller have mere varierende arbejdstider afhængigt af virksomhedens behov.
 • Rettigheder og beskyttelse: Funktionærer har generelt mere omfattende rettigheder og beskyttelse i henhold til arbejdsrettens regler. Dette kan omfatte retten til betalt ferie, opsigelsesbeskyttelse, løn under sygdom og andre arbejdsrelaterede fordele. Ikke-funktionærer kan have færre rettigheder og beskyttelse, især hvis de er ansat på timeløn eller kortvarige kontrakter.

Opsigelsesvarsel for funktionær

Hvor længe dit opsigelsesvarsel er, afhænger af hvor længe du har været ansat: 

 • Har du været ansat i indtil 6 måneder, har du 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
 • Har du været ansat mellem 6 måneder og 3 år, har du 3 måneders varsel til udgangen af en måned
 • Har du været ansat mellem 3 og 6 år, har du 4 måneders varsel til udgangen af en måned
 • Har du været ansat mellem 6 og 9 år, har du 5 måneders varsel til udgangen af en måned
 • Efter 9 års ansættelse har du 6 måneders varsel til udgangen af en måned

Du skal være opmærksom på, at opsigelsesperioden tæller med i din ansættelse.

Feriereglerne som funktionær

Som funktionær har du ret til ferie i henhold til ferieloven. Ferieloven fastsætter minimumsreglerne for ferie, herunder optjening, afholdelse og betaling af feriepenge. Her er nogle vigtige punkter at være opmærksom på angående ferie som funktionær:

 • Optjening af ferie: Du optjener ferie i løbet af året, baseret på din ansættelsestid og det antal feriedage, du har ret til. I Danmark har funktionærer ret til fem ugers ferie om året. Man optjener 2,08 feriedage pr. måned, svarende til 25 feriedage om året.
 • Ferieåret:  Du optjener ferie løbende i ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august året efter (12 måneder).
 • Afholdelse af ferie: Du har ret til at afholde din optjente ferie i ferieåret eller i en aftalt overførselsperiode. Hvis det ikke er muligt at afholde hele din ferie inden for ferieåret eller overførselsperioden, har du ret til at få udbetalt den resterende ferie som feriepenge.
 • Ferietillæg: Som funktionær har du ret til ferietillæg, der er et tillæg til din normale løn. Ferietillægget udgør 1% af din løn i ferieåret og udbetales sammen med din løn i maj måned.
 • Udbetaling af feriepenge: Hvis du ikke har haft mulighed for at afholde din optjente ferie inden for ferieåret eller overførselsperioden, har du ret til at få udbetalt den resterende ferie som feriepenge. Feriepengene svarer til din løn inklusive eventuelle tillæg og bliver udbetalt, når din ferieperiode er afsluttet eller ved ansættelsesforholdets ophør.

Det er vigtigt at bemærke, at reglerne kan variere afhængigt af din kontrakt, ansættelsesvilkår og eventuelle overenskomster. Derfor anbefales det altid at konsultere din arbejdsgiver, HR-afdeling eller din fagforening for at få præcise oplysninger om dine rettigheder og pligter vedrørende ferie som funktionær.

Feriepenge som funktionær

Som funktionær i Danmark har du ret til at optjene og få udbetalt feriepenge i henhold til ferieloven.

For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 dages ferie. Du optjener derfor 25 feriedage, hvis du er ansat et helt år. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned, du er ansat, uanset om du arbejder på fuld tid, nedsat tid, eller arbejder få dage om ugen.

Du optjener feriepenge i løbet af året. Beløbet er baseret på din ansættelsestid og den løn, du modtager. Feriepengene udgør 12,5% af din løn i ferieåret, og de optjenes fra 1. januar til 31. december. Det betyder, at du optjener 12,5% af din løn som feriepenge i denne periode.

Udbetaling af feriepenge:

Din arbejdsgiver kan enten indbetale dine feriepenge til FerieKonto, en anden udbetaler, eller selv holde pengene, indtil du skal afholde ferien. Hvis arbejdsgiveren selv må holde pengene, er det fordi arbejdsgiveren allerede har stillet garanti for feriebetalingen - typisk gennem en overenskomst. Du kan få feriepengene udbetalt, når du holder ferie. Du får kun udbetalt feriepenge for det antal dage, du holder ferie.

Feriefridage

Feriefridage er betalte feriedage, du har udover de 5 uger, ferieloven fastsætter. De omtales også som den 6. ferieuge. Medarbejdere kan have ret til ferie ud over de 5 årlige lovpligtige uger gennem overenskomst eller individuel aftale med arbejdsgiver. 

 • Hvis du er privatansat, kommer det an på, hvilken aftale du har med din arbejdsgiver. Du skal derfor kigge i din ansættelseskontrakt eller virksomhedens overenskomst, for at finde ud af om du har adgang til feriefridage.
 • Som ansat i kommune, region eller stat har du ret til feriefridage.

Ferietillæg

Ferietillæg er en ekstra sum penge, som alle lønmodtagere, der er ansat med ferie med løn, får hvert ferieår. Ferietillægget udgør minimum 1% af den ferieberettigede løn. 

Ifølge ferieloven, er ferietillægget på 1 % af den ferieberettigede løn. Et ferietillæg kan godt være højere i nogle virksomheder, for eksempel 2 procent.

Barselsreglerne for funktionær

Medarbejdere har altid krav på at holde barsel. De nye barselsregler gælder, når barnet er født d. 2. august 2022 eller senere. 

Efter reglerne i barselsloven er der 4 ugers orlov før fødslen til mor. Efter fødslen har forældrene som udgangspunkt ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge tilsammen.

Når forældrene bor sammen

Hvis forældrene bor sammen på tidspunktet for barnets fødsel, har hver forælder ret til 24 uger med barselsdagpenge:

Mors uger med barselsdagpenge

 • 2 uger, som er øremærket, og som skal holdes i forbindelse med fødslen.
 • 8 uger, som skal afholdes efterfølgende (kan i særlige situationer overføres til den anden forælder).
 • 9 uger, som er øremærket, og som ikke kan overføres til den anden forælder.
 • 5 uger, som kan overdrages til den anden forælder.

Far/medmors uger med barselsdagpenge 

 • 2 uger, som skal holdes i forbindelse med fødslen (og efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 10 uger).
 • 9 uger, som er øremærket, og som ikke kan overdrages til den anden forælder.
 • 13 uger, som kan overdrages til den anden forælder.

Soloforældre

Soloforældre har ret til 46 uger med barselsdagpenge efter fødslen.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis