God markedsføringsskik

Hvad er god markedsføringsskik?

God markedsføringsskik betegner en grundlæggende regel i markedsføringsloven, hvorefter der i privat erhvervsvirksomhed såvel som offentlig virksomhed, ikke må foretages handlinger, der strider mod god markedsføringsskik. Den gode markedsføringsskik er en etisk og juridisk standard, som virksomheder skal overholde i deres markedsføring. Det er en samling af regler, retningslinjer og principper, som er til for at beskytte forbrugerne og sikre fair og gennemsigtig markedsføring.

De grundlæggende principper

De grundlæggende principper i god markedsføringsskik er, at markedsføring skal være sandfærdig, pålidelig, rimelig og ikke-vildledende. Det betyder, at virksomheder ikke må give forkerte eller vildledende oplysninger om deres produkter eller tjenester, og de må ikke skabe falske forventninger hos forbrugerne. Den gode markedsføringsskik kræver også, at virksomheder ikke udnytter forbrugernes uvidenhed eller sårbarhed. Det betyder, at de ikke må bruge manipulerende eller skræmmende taktikker for at få folk til at købe deres produkter eller tjenester.

Markedsføringsskik og erhvervsskik

At optræde i overensstemmelse med god markedsføringsskik og god erhvervsskik betyder bl.a. at:

  • du skal give en forsvarlig vejledning om en vare eller ydelse
  • du ikke må give forkerte, vildledende eller mangelfulde oplysninger
  • du tydeligt skal oplyse om den samlede pris for varen eller ydelsen
  • du ikke må markedsføre på en måde, der er vildledende, aggressiv eller utilbørlig
  • du ikke må sende tilbudsmails til nogen uden deres accept
  • du skal give et rimeligt varsel ved ændring af gebyrer eller nye gebyrer
  • du kun må give garanti, hvis garantien stiller forbrugeren bedre end lovgivningen og
  • du skal reklamere på sådan en måde, at reklamen klart vil blive opfattet som reklame

Overtrædelse af god markedsføringsskik

Hvis en virksomhed overtræder klausulen om god markedsføringsskik, kan sanktionen være forbud og eventuelt erstatning eller andre civilretlige følger.

Hvad er formålet med god markedsføringsskik?

Formålet er at sikre et etisk og fair handelsmiljø, hvor virksomheder og forbrugere kan interagere på en sikker og transparent måde. God markedsføringsskik indebærer at fremme produkter og services på en måde, som er sandfærdig, pålidelig og ikke vildledende. Det betyder, at markedsføringen skal være baseret på korrekt information om produktet, og ikke på falske løfter eller overdrevne påstande.

Derudover indebærer den også respekt for forbrugernes privatliv. Det betyder, at virksomheder skal overholde lovgivningen om databeskyttelse og ikke udnytte forbrugernes personlige oplysninger uden samtykke.

Endelig indebærer god markedsføringsskik også at undgå at udnytte sårbare eller uinformerede forbrugere. Virksomheder bør ikke udnytte forbrugernes uvidenhed eller manglende erfaring med produkter og services til at fremme deres produkter på en vildledende eller manipulerende måde.

Relaterede ord

By-laws

Ofte stillede spørgsmål

Hvad dækker god markedsføringsskik over?

Virksomhederne skal udvise god markedsføringsskik, hvilket betyder, at de skal opføre sig ordentligt i deres markedsadfærd. God markedsføringsskik indebærer blandt andet, at man i markedsføringen ikke må være påtrængende, overrumplende, udnyttede, generende, krænkende osv.

Hvad er omfattet af markedsføringsloven?

Markedsføringsloven gælder for "privat erhvervsvirksomhed" og "offentlig virksomhed", når der udbydes varer og ydelser til et marked.

Hvilke regler gælder for markedsføring rettet mod børn og unge?

Der gælder nogle særlige regler, når du målretter din markedsføring børn og unge. Det er et krav, at din markedsføring skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed samt manglende erfaring og kritiske sans.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis