Golden share

Statslig indflydelse i private selskaber

Når vi taler om ejerskab og indflydelse i virksomheder, kan konceptet "golden share" ofte være et omdiskuteret emne. Men hvad er en det egentlig, og hvilken betydning har den for både selskaber og den stat, der ejer den?

Hvad er en golden share?

En golden share er, som navnet antyder, en speciel aktie, ofte ejet af en stat. Denne type aktie adskiller sig fra almindelige aktier ved, at den er knyttet til særlige privilegier, som giver staten visse rettigheder i virksomheden. Disse privilegier kan være defineret enten gennem virksomhedens vedtægter eller direkte gennem lovgivning.

Selvom en stat måske kun ejer en enkelt golden share i et selskab, kan de privilegier, der er knyttet til denne aktie, give staten en betydelig indflydelse, som kan overstige den indflydelse, som kommer fra en større aktiepost.

Formålet med golden shares

Den primære hensigt bag golden shares er at sikre national eller offentlig interesse i visse virksomheder, især dem, der anses for at være strategisk vigtige. Ved at have en golden share kan en stat for eksempel sikre sig indflydelse over vigtige beslutninger som fusioner, opkøb eller andre forretningsmæssige tiltag, som kan have en bredere samfundsmæssig betydning.

Mens nogle argumenterer for, at golden shares er nødvendige for at beskytte nationale interesser, mener andre, at de kan begrænse virksomheders evne til frit at træffe forretningsmæssige beslutninger.

Relaterede ord

Comfort letter

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er formålet med en golden share?

Formålet er at give staten særlige rettigheder og kontrol over vigtige beslutninger i et selskab, selvom staten ikke nødvendigvis ejer en majoritetsandel af aktierne. Dette sikrer, at staten har indflydelse i strategiske og nationale interesser.

Hvilke privilegier kan være knyttet til en golden share?

De kan omfatte vetoret over visse beslutninger, såsom salg af væsentlige aktiver, fusioner og overtagelser, ændring af virksomhedens formål eller vedtægter samt udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Er golden shares tilladt i alle lande?

Nej, golden shares er ikke tilladt i alle lande. I EU er der begrænsninger på brugen af golden shares, idet de kan stride imod reglerne om fri bevægelighed for kapital og etableringsfrihed. EU-domstolen har i flere sager afgjort, at brugen af golden shares skal være proportionel og ikke-diskriminerende.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis