Grov uagtsomhed

En grad af uagtsomhed der overstiger simpel uagtsomhed. Sondringen anvendes på mange retsområder, men særligt inden for strafferetten og erstatningsretten. Når der skal foretages vurdering af uagtsomhedens grad, ser man typisk på, om skadevolderens adfærd kan karakteriseres som indlysende til fare for den pågældende skade. Uagtensomheden foreligger når en person ikke har udvist den agtpågivenhed, som vedkommende har pligt til. Det kan enten være bevidst eller ubevidst. Grov uagtsomhed er desuden relateret til culpa samt culpareglen.

Hvad er grov uagtsomhed?

Begrebet kan bedst defineres ud fra to aspekter.

  1. For det første er der tale om en form for uagtsomhed, der ligger over et simpelt uagtsomhedsniveau.
  2. For det andet er grov uagtsomhed typisk kendetegnet ved, at den pågældende skadevolder har handlet på en måde, der kan karakteriseres som indlysende til fare for den skadelidte.

I mange tilfælde kan grov uagtsomhed også være relateret til culpa. Culpa er et latinsk udtryk, der kan oversættes til skyld eller ansvarsfølelse. I mange retsystemer er der en såkaldt culparegel, der siger, at hvis den skadelidte har handlet uagtsomt, kan dette have indflydelse på, hvor meget erstatning vedkommende kan få.

Der er altså tale om en form for uagtsomhed, der ligger over et simpelt uagtsomhedsniveau, og grov uagtsomhed er typisk kendetegnet ved, at den pågældende skadevolder har handlet på en måde, der kan karakteriseres som indlysende til fare for den skadelidte. Den grove uagtsomhed kan derfor medføre, at den ansvarlige part ikke kun kan blive pålagt erstatningsansvar, men også straffansvar.

Hvordan vurderes grov uagtsomhed?

Der er ikke fastsat nogen specifik grænse for, hvornår noget grovere end simpelt uagtsomhed. Det er derimod almindeligvis tilbageværende til domstolene at vurdere den konkrete situation og de pågældendes adfærd. I praksis vil det dog sjældent være tilstrækkeligt, at den ansvarlige part blot handlede uagtsomt.

For at der kan tales om den grove type af uagtsomhed, skal der derfor ofte være tale om en særligt grov form for uagtsomhed.

En sådan vurdering kan dog være svær, og det er derfor altid anbefalelsesværdigt at søge professionel rådgivning, hvis man finder sig selv i en situation, hvor der er risiko for at blive pålagt erstatningsansvar på grund af grov uagtsomhed.

Hvordan kan man forhindre eller undgå grov uagtsomhed?

Konsekvenserne for denne type uagtsomt er alvorlig. Det er derfor vigtigt at tage forholdsregler for at undgå eller forhindre dette:

Nogle generelle forholdsregler, der kan hjælpe med at forhindre grov uagtsomhed, omfatter:

  • Sørg for at have klar og præcis kommunikation med alle involverede parter. Dette omfatter at sætte klare forventninger og rammer for, hvad der forventes af hver enkelt.
  • Sørg for at have en god planlægning og struktur på arbejdspladsen. Dette gør det nemmere at følge og overholde de retningslinjer og procedurer, der er sat op.
  • Undgå at lade personlige forhold eller følelser komme i vejen for arbejdet. Sørg for at alle har den fornødne viden og uddannelse til at udføre deres arbejde på en sikker og forsvarlig måde.

Husk at grov uagtsomhed kan have alvorlige konsekvenser, så det er afgørende at tage forholdsregler for at undgå det. Hvis du føler, at du eller nogen andre er i fare for at begå grov uagtsomhed, så søg straks professionel hjælp.

Hvad er konsekvenserne?

Grov uagtsomhed kan medføre alvorlige konsekvenser, hvis den ansvarlige part ikke formår at bevise, at hans eller hendes adfærd ikke har været til skade for andre. I så fald kan den ansvarlige part blive pålagt erstatningsansvar, som kan have alvorlige økonomiske konsekvenser. Derudover kan grov uagtsomhed også have indflydelse på den ansvarliges omdømme, hvilket kan have negative konsekvenser for hans eller hendes fremtidige karriere.

Grov uagtsomhed vs simpel uagtsomhed

Grov uagtsomhed er en meget alvorlig form for uagtsomhed, som er meget værre end simpel uagtsomhed. Når en person udviser grov uagtsomhed, betyder det, at de har forsømt sig selv eller andre på en måde, der er så alvorlig, at den ikke bare kan ses som en lille fejl. For at afgøre, om noget er grov uagtsomhed, ser man på, hvordan personen opførte sig, og hvad de tænkte, da de handlede. Dette inkluderer:

  1. At personen bevidst bryder en regel eller lov og ignorerer risikoen for at skade andre. Det betyder, at de gør noget, de ved kan være farligt, men vælger at gøre det alligevel.
  2. At personen gør noget, som de ved kan være meget farligt eller endda livsfarligt, og som har en stor risiko for at skade andre alvorligt.
  3. At personen ikke tager de nødvendige forholdsregler, selvom de ved, at deres handlinger kan føre til alvorlig skade eller endda død for andre.

Grov uagtsomhed er altså en meget alvorlig handling, hvor personen enten ved, at de gør noget farligt, eller ignorerer en stor risiko for alvorlig skade.

Relaterede ord

Editio princeps

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er grov uagtsomhed?

Betegnelse for en adfærd, der er unormal og uforsvarlig. Man taler om en forsætlig handling, der ikke kan bevises som forsætlig og ser mistænkelig forsætlig ud. Det kan bl.a. være en som ikke er tilstrækkelig opmærksom og påpasselig, eller som skyldes mangel på opmærksomhed og påpasselighed.

Hvornår benyttes vurderingen af groft uagtsomhed?

Har du handlet forkert og uansvarligt, er det vigtigt at finde ud af, om skaden er lavet ved simpelt uagtsomhed eller ved grov uagtsomhed. I forhold til erstatningsret, har dette bl.a. betydning for hvilken forsikring der skal betale og om der overhovedet er mulighed for erstatning.

Hvad er forskellen på simpel uagtsomhed og groft uagtsomhed?

I modsætning heraf findes simpelt uagtsomhed. Simpelt uagtsomhed foreligger når man forvolder en skade ved almindelig skødeløst, end hvordan en fornuftig person ville have handlet. Det kan være man kaster en bold efter en anden og dermed rammer en rude og den smadrer.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis