Håndpant

Håndpant er en form for panteret, et juridisk koncept, der giver en kreditor ret til at tage besiddelse af en skyldners aktiver, hvis skyldneren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser. I modsætning til andre former for panteret indebærer denne, at skyldneren fysisk berøves muligheden for at råde over de pantsatte aktiver.

Hvordan fungerer håndpant?

Håndpant kan omfatte løsøre - ting, der kan flyttes fra sted til sted - eller fordringer, som er en ret til at modtage en ydelse fra en anden person. Når en skyldner overdrager disse aktiver til en kreditor som håndpant, mister de retten til at bruge eller sælge disse aktiver, indtil gælden er betalt.

Det er vigtigt at bemærke, at håndpant er forskelligt fra ejendomsret. Selvom kreditoren har ret til at holde og i visse tilfælde sælge de pantsatte aktiver, ejer de dem ikke. Ejendomsretten forbliver hos skyldneren, indtil en eventuel tvangsauktion eller frivillig overdragelse finder sted.

En central fordel ved håndpant for kreditoren er sikkerheden. Da kreditoren har fysisk besiddelse af de pantsatte aktiver, er der en højere chance for at kunne inddrive gælden, hvis skyldneren misligholder. For skyldneren kan ulemperne være betydelige, herunder tab af brugsret og muligheden for at sælge de pantsatte aktiver.

Hvad er underpant?

Underpant er et koncept inden for området panteret, hvor der er etableret en yderligere sikkerhed i form af pant, der er underordnet et allerede eksisterende pant i et aktiv eller en ejendom. Dette betyder, at den oprindelige (primære) kreditor har førsteret til at få dækket sit tilgodehavende fra aktivets værdi i tilfælde af, at skyldneren ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser, og aktivet må sælges.

For at illustrere, hvis en person har optaget et lån med et hus som sikkerhed (førsteprioritetslån), og senere optager et yderligere lån med samme hus som sikkerhed, vil det nye lån være underordnet det første lån. I praksis betyder det, at hvis huset sælges på grund af gældsproblemer, vil provenuet først gå til at dække det første lån, og først derefter – hvis der er penge tilbage – vil det gå til at dække det andet lån.

At give underpant indebærer derfor en højere risiko for kreditoren, da de står bagest i køen til at få dækket deres krav. Som konsekvens heraf kan lån med underpant være forbundet med højere renter eller mere strikse lånevilkår for at kompensere for den forhøjede risiko.

For skyldneren giver det mulighed for at optage yderligere finansiering ved at anvende det samme aktiv som sikkerhed, selvom det allerede er belånt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dette øger den samlede gældsbyrde og dermed også risikoen for økonomiske problemer i fremtiden. Det er altid en god ide at rådføre sig med en finansiel rådgiver eller juridisk ekspert, inden man etablerer komplekse panteretlige aftaler som underpant.

Relaterede ord

Håndpenge

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der, hvis skyldneren misligholder en gæld sikret ved håndpant?

Hvis skyldneren misligholder, kan kreditoren vælge at sælge de pantsatte aktiver for at inddrive gælden. Dette skal dog ofte ske via en retlig proces.

Kan en skyldner pantsætte de samme aktiver til flere kreditorer?

Nej, de samme aktiver kan ikke håndpantsættes til flere kreditorer. Hvis de samme aktiver pantsættes til forskellige kreditorer, vil den første pantsætning have forrang.

Er der nogen risici forbundet med håndpant for kreditoren?

Ja, der er nogle risici forbundet med håndpant for kreditoren. For eksempel, hvis aktiverne mister værdi, kan kreditoren risikere ikke at kunne inddrive det fulde beløb af gælden. Derudover kan der være omkostninger og juridiske udfordringer forbundet med at sælge pantsatte aktiver, især hvis skyldneren bestrider salget.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis