Hensættelse

Hvad er en hensættelse?

I regnskabsmæssig sammenhæng er en hensættelse et beløb, som en virksomhed har allokeret til at dække fremtidige omkostninger eller tab. Det er penge, som virksomheden forventer at skulle bruge, men hvor det endnu ikke er helt klart, præcis hvornår og hvor meget der vil blive brugt.

Hensættelser er en form for ansvarsfraskrivelse for virksomheden, en måde at forberede sig på fremtidige udgifter på. Disse kan være alt fra forventede retssagsomkostninger til fremtidige skattebetalinger eller omkostninger ved produktgarantier.

Eksempler på hensættelser

Hensættelser kan dække et bredt spektrum af fremtidige omkostninger eller tab, og forskellige virksomheder kan have brug for at hensætte beløb af forskellige årsager. Her er nogle almindelige eksempler på hensættelser:

  1. Garantihensættelser: Når en virksomhed sælger et produkt med garanti, kan der opstå omkostninger i fremtiden, hvis produktet fejler. Virksomheden hensætter et beløb baseret på historiske data eller forventninger til, hvor mange produkter der forventes at skulle repareres eller erstattes under garantien.
  2. Hensættelser til retssager: Hvis en virksomhed står over for en potentiel retssag eller allerede er involveret i en, kan den hensætte penge til at dække de forventede omkostninger, som retssagen vil medføre. Dette kan inkludere alt fra advokatomkostninger til eventuelle erstatninger.
  3. Hensættelser til omstrukturering: Når en virksomhed planlægger at gennemgå en større omstrukturering, som kan involvere lukning af faciliteter eller afskedigelse af medarbejdere, hensættes der penge til at dække disse omkostninger.
  4. Skattehensættelser: Baseret på tidligere skattebetalinger eller forventninger om fremtidige skatteændringer, kan en virksomhed hensætte beløb for at sikre, at den har nok penge til rådighed til at betale fremtidige skatter.
  5. Hensættelser til dårlige debitorer: Hvis en virksomhed forventer, at nogle af dens kunder ikke vil være i stand til at betale for leverede varer eller tjenester, kan den hensætte et beløb som en buffer mod disse potentielle tab.

Disse er blot nogle af de mest almindelige scenarier, hvor virksomheder finder det nødvendigt at lave hensættelser. Det vigtige er, at virksomheden altid er i stand til at vurdere og forudsige potentielle fremtidige omkostninger baseret på tilgængelig information og derefter handle proaktivt ved at hensætte passende beløb.

Hvorfor laver virksomheder hensættelser?

Hensættelser spiller en vigtig rolle i at bevare en virksomheds finansielle sundhed. Ved at lave hensættelser sikrer virksomheden, at den har penge til rådighed til at dække disse fremtidige omkostninger, når de opstår.

Desuden giver hensættelser også et mere præcist billede af en virksomheds økonomiske tilstand. Ved at tage højde for fremtidige udgifter i nutiden, kan virksomheden præsentere et mere realistisk billede af sin økonomiske situation, hvilket er nyttigt for investorer, aktionærer og andre interessenter.

Hvordan beregnes og rapporteres hensættelser?

Beregning og rapportering af hensættelser varierer afhængigt af virksomhedens specifikke omstændigheder, samt de regnskabsstandarder, som virksomheden følger. Generelt er det dog vigtigt, at virksomheden kan dokumentere og forklare, hvorfor den forventer disse omkostninger, samt hvordan den har beregnet hensættelsens størrelse.

På regnskabssiden vises hensættelser typisk som en del af virksomhedens passiver. De betragtes som gæld, fordi de repræsenterer penge, som virksomheden forventer at skulle betale på et senere tidspunkt.

Relaterede ord

Formynder

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder hensættelser?

Hensættelser er reserverede beløb, som er afsat til mulige fremtidige betalinger. Hvis der er sandsynlighed for, at udgiften vil opstå, bliver hensættelsen inkluderet i regnskabets balance.

Hvordan bogføres hensættelser?

For at bogføre en hensættelse, skal du postere i resultatopgørelsen og modpostere på gæld under passiver. Du kan beregne hensættelsen som et skøn, men det er tilladt at justere beløbet senere for at opnå en mere nøjagtig opgørelse. Det kan være en idé at få hjælp fra en revisor for at sikre korrekt bogføring af hensættelser.

Er hensættelser gæld?

Ja, hensættelser betragtes som gæld, da de repræsenterer reserverede midler i regnskabet til fremtidige, sandsynlige men usikre omkostninger eller forpligtelser. Dog må man skelne mellem hensættelsen af en forpligtelse og begrebet henlæggelse. Ved hensættelse forventes en udgift, mens henlæggelse omhandler opsparing til fremtidige formål.

Hvad er en hensat forpligtelse?

En hensat forpligtelse er en ubestemt forpligtelse, der opstår som følge af en tidligere begivenhed og forekommer på balancedagen. Denne forpligtelse er usikker med hensyn til beløb og/eller tidspunkt for afvikling. Hensatte forpligtelser er en del af regnskabsmæssige forpligtelser og kan være med til at give et mere retvisende billede af en virksomheds økonomiske situation.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis