Hensigtserklæring

Hvad er en hensigtserklæring?

En hensigtserklæring (letter of intent) betegner en erklæring mellem to parter vedrørende senere indgåelse af en kontrakt. En hensigtserklæring er ikke i sig selv en aftale mellem parterne og kan af denne grund ikke betragtes som bindende. Erklæringen udløser normalt heller ikke andre retsvirkninger.

Hvornår skal man bruge en hensigtserklæring?

En hensigtserklæring bliver typisk anvendt inden en virksomhedsoverdragelse. Den beskriver parternes hensigt i forhold til virksomhedsoverdragelsen.Erklæringen skal fungere som et tillidsdokument mellem den potentielle køber og sælger.

Dog er erklæringen er ikke i sig selv en bindende aftale mellem parterne, og selve virksomhedsoverdragelsen skal derfor følges op af en egentlig overdragelsesaftale. Hensigtserklæringen indgås typisk sammen med hemmeligholdelsesaftale.

Hvad indeholder en hensigtserklæring?

Langt fra alle hensigtserklæringer er ens. Oftes vil indholdet tilpasses de individuelle parter. Selvom erklæringen ikke er juridisk bindende, vil det være en god ide at gøre brug af professionel viden, for at minimere chancen for fejl og mangler

Hensigtserklæringen kunne f.eks. indeholde følgende:

  • Baggrund og formål for handlen
  • Den aftalte købesum
  • Transaktionsstruktur
  • Betingelser for handlen
  • Due Diligence
  • Fortrolighed
  • Eventuelle bilag
  • Underskrifter for både sælger og køber

Hvornår bruges hensigtserklæringer?

Man kan bruge en hensigtserklæring i flere henseender. Typisk vil det være   i virksomhedsøjemed. Erklæringen vil typisk bruges i forbindelse med:

I princippet kan en hensigtserklæring bruges til hvad som helst - både i erhvervsmæssig sammenhæng og privat.

Hvilken effekt har en hensigtserklæring?

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende for den part, der f.eks. ønsker at ville købe en virksomhed. Der er således ikke tale om en bindende købsaftale. Hovedpointen i erkæringen er, at det er de færreste, der vil underskrive en erklæring, hvori de tilkendegiver at ville gøre noget, som de egentlig ikke har tænkt sig at gøre. 

Ofte ligger det rent psykologisk i, at personen kommer til at føle sig moralsk forpligtet til at gøre det, som hensigtserklæringen tilkendegiver, da vedkommende har underskrevet et dokument på det.

Relaterede ord

Ækvivalensprincippet

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en hensigtserklæring?

Hensigtserklæringen bekriver et dokument hvor man erklærer en hensigt. Det vil altså sige at man tilkendegiver, at man f.eks. har til hensigt at købe en virksomhed af en anden. Erklæringen er ikke en bindende juridisk aftale.

Hvorfor laver man en hensigtserklæring?

En af grunden til, at man vælger at lave erklæringen kan være, at man som parter i en handel, gerne vil holde fast i hinanden og vise tillid, inden man er klar til at binde sig endeligt. Fra køberens side kan det f.eks. være for at sikre sig at sælger ikke arbejder for meget på at finde andre/anden køber(e). For sælger kan det f.eks. være fordi man gerne vil forsøge at fastholde en køber.

Er en hensigtserklæring juridisk bindende?

Hensigtserklæringen er ikke altid juridisk bindende, men det afhænger af omstændighederne og formuleringen af erklæringen. En hensigtserklæring er en erklæring, hvor parterne i en aftale giver udtryk for deres hensigt om at indgå en aftale, eller om at samarbejde på et senere tidspunkt. Formålet er typisk at afklare parternes intentioner og forventninger om et fremtidigt samarbejde eller en aftale, før de går videre med at indgå en egentlig kontrakt.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis