Høring

Hvad er en høring?

En høring er, når en myndighed indhenter en udtalelse hos en anden myndighed eller hos en borger. Myndigheden kan søge én, når det er relevant for sagsbehandlingen.

Det kan også være, når myndigheden offentliggør et forslag, og alle har mulighed for at komme med deres synspunkter.

Formålet med en høring

Formålet er at indhente relevante oplysninger og få kendskab til andres synspunkter.

Den kan have betydning for, hvordan en sag behandles eller for, hvordan et forslag udformes.

En høring kan også have betydning for, hvilke beslutninger der træffes.

Indhold i en høring

Indholdet i en høring afhænger af, hvilken type det drejer sig om.

Den kan f.eks. have følgende indhold:

  • En oversigt over de relevante forhold
  • En redegørelse for, hvordan sagen/forslaget vurderes
  • Et forslag til løsning af sagen/forslaget
  • En frist for, hvornår man kan komme med bemærkninger
  • En beskrivelse af, hvordan man kan komme med bemærkninger
  • En beskrivelse af, hvordan man kan få aktindsigt i sagen
  • En beskrivelse af, hvordan man kan få aktindsigt i de indkomne bemærkninger
  • En redegørelse for, hvordan høringen vil blive brugt i sagsbehandlingen/til udformning af forslaget.

Hvorfor indhentes der en høring?

En høring indhentes for at få kvalificeret input til en sag/et forslag.

Den giver således mulighed for at inddrage relevante interessenter i en sag/et forslag, så man sikrer sig, at der er taget højde for alle relevante forhold, før man træffer en beslutning.

Den kan også indhentes, hvis der er behov for at få et bredt sigte på en sag/et forslag, f.eks. hvis der er behov for at få input fra mange forskellige interessenter.

Den kan også være en forudsætning for, at man kan træffe en beslutning i en sag/et forslag.

Relaterede ord

Begrundet udtalelse

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan indgive en høring?

Den kan indgives af enhver, der har et relevant interesse i en sag/et forslag.

Hvilke konsekvenser kan en høring have?

Den kan have mange forskellige konsekvenser, f.eks. at der bliver truffet en beslutning i en sag/et forslag, at der bliver indsamlet ny viden om en sag/et forslag eller at der bliver skabt et bedre grundlag for at træffe en beslutning i en sag/et forslag.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis