Hovedintervenient

Hovedintervenient betegner den person, der under en retssag nedlægger en selvstændig påstand over for de oprindelige parter vedrørende sagens genstand eller et krav, der har nær sammenhæng med det oprindelige krav i sagen.

Hvad er formålet med at være hovedintervenient?

Formålet med er at få et krav behandlet sammen med det oprindelige krav i sagen, og dermed sikre, at der ikke sker en unødig forsinkelse i sagsbehandlingen. Som hovedintervenient vil man også have adgang til at deltage i retsmøderne i sagen.

Hvornår kan man blive hovedintervenient?

Man kan blive hovedintervenient, hvis man har et krav, der har nær sammenhæng med det oprindelige krav i sagen. Det vil sige, at kravet skal være af samme art og være rettet mod de samme parter. Man kan også blive hovedintervenient, hvis man har et krav, der vedrører sagens genstand.

Det er ikke nødvendigt at have en advokat for at blive hovedintervenient, men det anbefales, da det kan være en kompleks proces.

Hvis man ønsker at blive hovedintervenient, skal man indsende et såkaldt hovedintervenient-indlæg til retten. I indlægget skal man angive sit krav, og hvorfor man mener, at det bør behandles sammen med det oprindelige krav i sagen. Det er ikke nødvendigt at vedlægge dokumentation for kravet i hovedintervenient-indlægget, men det kan være en fordel.

Retten vil herefter afgøre, om man kan blive hovedintervenient.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har en hovedintervenient?

En hovedintervenient har samme rettigheder og forpligtelser som de oprindelige parter i sagen. Dette betyder bl.a., at hovedintervenienten skal møde personligt op til retsmøderne, fremsende dokumenter til retten og andre parter i sagen, og i øvrigt overholde retsreglerne.

Relaterede ord

Biintervenient

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis