Huslejenævn

Et huslejenævn er nedsat i henhold til lov om midlertidig boligregulering og tager stilling til spørgsmål om huslejens størrelse.

Et huslejenævn er nedsat i henhold til lov om midlertidig boligregulering og tager stilling til spørgsmål om huslejens størrelse.

Hvad er et huslejenævn?

Et huslejenævn er et offentligt organ, der er nedsat i henhold til lov om midlertidig boligregulering. Huslejenævnet tager stilling til spørgsmål om huslejens størrelse, når der er tvivl om, hvor meget lejen må være.

Huslejenævnet er en instans, som man kan klage til, hvis man er uenig i huslejenævnets afgørelse.

Hvad kan huslejenævnet afgøre?

Huslejenævnet kan blandt andet tage stilling til, om huslejen er for høj, og om der er andre forhold, der kan have betydning for huslejen. Huslejenævnet kan ikke tage stilling til andre forhold end husleje, f.eks. kvaliteten af boligen eller forholdene på lejemålet.

Huslejenævnets afgørelse er bindende for lejer og udlejer.

Hvordan bliver man medlem af et huslejenævn?

Man bliver medlem af et huslejenævn, når man bor i en bolig, der er omfattet af huslejenævnets kompetence. Huslejenævnets kompetence omfatter boliger, der er udlejet til beboelse, og som ikke er omfattet af andre regler om fastsættelse af husleje.

Der er to former for huslejenævn:

  1. Huslejenævn, der er nedsat af boligorganisationer
  2. Huslejenævn, der er nedsat af kommunen

I boligorganisationer med mere end 250 lejemål skal der være et huslejenævn. I boligorganisationer med færre lejemål kan der være et huslejenævn, hvis der er et ønske om dette blandt beboerne.

Kommunen skal nedsætte et huslejenævn, hvis der ikke er nedsat et i boligorganisationerne.

Man bliver medlem af et huslejenævn ved at blive valgt til nævnet af beboerne i den boligorganisation, man bor i. Hvis man bor i en bolig, der ikke er omfattet af en boligorganisation, kan man blive medlem af huslejenævnet ved at blive valgt af kommunalbestyrelsen.

Der er normalt 5 medlemmer i et huslejenævn, men der kan være flere eller færre, alt efter hvor mange lejemål boligorganisationen eller kommunen har.

Formålet med et huslejenævn er at varetage beboernes interesser i forhold til boligorganisationens administration af lejemålene. Huslejenævnet skal sikre, at der bliver taget hensyn til beboernes ønsker og behov, når der træffes beslutninger om for eksempel vedligeholdelse og renovering af boligerne.

Huslejenævnet skal også sørge for, at der bliver taget hensyn til beboernes ønsker og behov, når der træffes beslutninger om for eksempel vedligeholdelse og renovering af boligerne.

Huslejenævnet kan også tage stilling til boligorganisationens budget og økonomi.

Derudover skal huslejenævnet sørge for, at beboerne får den bedst mulige information om deres boligforhold.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan virker huslejenævnet?

Når huslejenævnet modtager en klage, vil nævnet først undersøge sagen. Herefter vil nævnet afholde et møde med lejer og udlejer, hvor parterne kan fremlægge deres sag. Nævnet kan herefter træffe afgørelse i sagen.

Hvornår blev huslejenævnet etableret?

Huslejenævnet blev etableret ved lov nr. 551 af 12. juni 2014, og trådte i kraft den 1. juli 2014. Huslejenævnet er et tilsyns- og klageorgan, der skal sikre, at lejere og udlejere overholder lejelovens regler. Nævnet kan også træffe afgørelse i tvister mellem lejer og udlejer.

Hvem kan klage til huslejenævnet?

Både lejer og udlejer kan klage til huslejenævnet. Klager skal indgives skriftligt til huslejenævnet, og det er gratis at klage.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis