Ikke-økonomisk skade

Ikke-økonomisk skade betegner en skade, som ikke kan vurderes i penge efter en objektiv målestok. Sondringen mellem økonomisk og ikke-økonomisk skade er fortsat omstridt i teorien. Oftest er forskellen markeret ved, at erstatning for ikke-økonomisk skade kaldes godtgørelse.

Hvad er ikke-økonomisk skade?

Ifølge retsplejelovens definition skal der ved godtgørelse for ikke-økonomisk skade tages hensyn til skadelidtes alder, civilstand, erhverv, helbredsforhold, skadesomfanget, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Dermed indebærer en godtgørelse for ikke-økonomisk skade et subjektivt skøn, hvorved en vurdering af, hvor meget penge skadelidte har mistet, ikke er mulig.

Godtgørelse for ikke-økonomisk skade kan ydes efter følgende love:

  • Erstatningsansvarsloven
  • Forsikringsaftaleloven
  • Servitutthaverloven
  • Vejlov
  • Vejdirektiver
  • Flyvepladsloven
  • Bekendtgørelse om godtgørelse til personer, der lider varigt mén eller tab af erhvervsevne som følge af ulykke med motoriseret køretøj

I erstatningsansvarsloven og forsikringsaftalelovens bestemmelser om godtgørelse for ikke-økonomisk skade findes der særskilte regler om beregning af godtgørelse for skader påført personer, der er fyldt 65 år.

Ikke-økonomisk skade kan også opstå som følge af en persons død. I så fald kan der ydes erstatning til skadelidtes efterladte efter bestemmelserne i erstatningsansvarsloven.

Hvornår er skaden ikke-økonomisk?

Skaden er ikke-økonomisk, hvis den ikke kan måles i kroner og ører. Det kan f.eks. være fysiske skader, såsom brud, forstuvninger eller forbrændinger. Men det kan også være psykiske skader, såsom angst eller posttraumatisk stress.

I de fleste tilfælde vil den skadelidte have brug for lægelig behandling for at komme tilbage til det normale. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med langvarig behandling for at komme tilbage til det normale. Det kan f.eks. være i tilfælde af alvorlige psykiske skader.

Det er ikke altid let at afgøre, om en skade er økonomisk eller ikke-økonomisk. Det er derfor vigtigt, at du altid kontakter en jurist, hvis du er usikker.

Hvordan kan man vurdere ikke-økonomisk skade?

Ikke-økonomisk skade kan være svært at vurdere, da det ikke drejer sig om materielle skader. Det kan være svært at sætte en pris på et menneskes liv eller helbred, og derfor er det ofte nødvendigt at have en ekspert til at vurdere skaden.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at gennemføre en psykologisk undersøgelse for at vurdere den mentale skade, der er påført personen. Dette kan være tilfældet, hvis personen har været udsat for en traumatisk oplevelse, eller hvis skaden har medført alvorlige problemer i personens daglige liv.

Psykologiske undersøgelser kan også være nyttige i forbindelse med beregningen af erstatning for ikke-økonomisk skade. Disse undersøgelser kan være med til at vurdere, hvor alvorlig skaden er, og hvor meget erstatning personen bør modtage.

Relaterede ord

Immateriel skade

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis