Individualforfølgning

Hvad er individualforfølgning?

Individualforfølgning betegner den af en enkelt kreditor foretagne retsforfølgning mod skyldneren. Kreditor kan gøre brug af retten til at forfølge skyldneren, når der er tale om et tilgodehavende, der ikke er dækket af en sikkerhed, og hvis skyldneren ikke har betalt dette tilbage efter et på forhånd fastsat frist.

En kreditor kan vælge at forfølge skyldneren ved at indgive en stævning til retten, hvorved retten træder ind i sagen. Kreditor vil så skulle bevise over for retten, at der er tale om et tilgodehavende, og at skyldneren ikke har betalt dette tilbage.

Hvis retten finder for kreditor, vil denne blive berettiget til at få udstedt et arrestbevis, hvormed politiet kan anholde skyldneren. Det er således ikke muligt for kreditor selv at anholde skyldneren.

Derudover kan kreditor vælge at anmode retten om at udstede et fogedforbud, hvorved fogeden vil træde ind i sagen og kan tage nødvendige skridt for at få det udestående tilgodehavende inddrevet.

En kreditor kan også vælge at anmode retten om at udstede en rykkerskrivelse, hvorved retten giver kreditor mulighed for at sende en advarsel til skyldneren om, at der vil ske retsforfølgning, hvis det udestående tilgodehavende ikke bliver betalt.

Kreditor kan endelig vælge at anmode retten om at udstede en konkursbegæring, hvis det vurderes, at skyldneren ikke er i stand til at betale det udestående tilgodehavende.

Hvornår kan der ske individualforfølgning?

Der kan ske individualforfølgning, når der er tale om et tilgodehavende, som ikke kan inddrives via almindelig forfølgning.

Det vil sige, når kreditor ikke kan finde ud af, hvor skyldneren befinder sig, eller hvis skyldneren benytter sig af undtagelser til at undgå at betale det udestående tilgodehavende.

I disse tilfælde kan kreditor anmode retten om at udstede et fogedforbud, en rykkerskrivelse eller en konkursbegæring, så der kan ske individualforfølgning.

Hvordan foregår individualforfølgning?

Først og fremmest skal det bemærkes, at det kun er retten, der kan beslutte, at der skal ske individualforfølgning.

Derefter vil retten udstede et fogedforbud, en rykkerskrivelse eller en konkursbegæring, og dette vil blive sendt til skyldneren.

Herefter vil fogeden eller kurator gennemføre individualforfølgningen, og dette kan ske på flere måder.

Fogeden eller kurator kan for eksempel besøge skyldnerens arbejdsplads for at høre, om der er mulighed for at inddrive det udestående tilgodehavende.

Alternativt kan fogeden eller kurator beslaglægge skyldnerens aktiver for at sikre, at der kan ske inddrivelse af det udestående tilgodehavende.

Hvis der ikke er mulighed for at inddrive det udestående tilgodehavende på denne måde, kan retten beslutte, at der skal ske tvangsauktion over skyldnerens aktiver.

Tvangsauktionen vil blive gennemført af en auktionarius, og dette er ofte det sidste skridt i individualforfølgningen.

Relaterede ord

Cross default clause

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan en kreditor vælge at starte en individualforfølgning?

En kreditor kan vælge at starte en individualforfølgning, når der er tale om et tilgodehavende, der ikke er dækket af en sikkerhed, og skyldneren ikke har betalt dette tilbage efter et på forhånd fastsat frist. Individualforfølgning kan også blive aktuelt, når almindelig forfølgning ikke er mulig.

Hvordan kan en kreditor få udstedt et arrestbevis?

En kreditor kan få udstedt et arrestbevis ved først at indgive en stævning til retten og bevise, at der er tale om et tilgodehavende, som skyldneren ikke har betalt tilbage. Hvis retten finder for kreditor, vil kreditor blive berettiget til at få udstedt et arrestbevis.

Hvad er en rykkerskrivelse i forbindelse med individualforfølgning?

En rykkerskrivelse er et dokument, som retten udsteder og giver kreditor mulighed for at sende en advarsel til skyldneren om, at der vil ske retsforfølgning, hvis det udestående tilgodehavende ikke bliver betalt.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis