Infosoc-direktivet

Hvad er Infosoc-direktivet?

Infosoc-direktivet er et EU-direktiv fra maj 2002, der har til formål at harmonisere reglerne om ophavsret og beslægtede rettigheder med særligt sigte på visse digitale udnyttelsesmuligheder. Direktivet er også kendt som Ophavsretsdirektivet.

Direktivet blev vedtaget med det formål at skabe en balance mellem behovene hos ophavsmændene til at blive kompenseret for deres arbejde, og behovene hos brugerne af de digitale værker til at kunne få adgang til dem.

Direktivet fastlagde en række nye regler om ophavsret, herunder en ny beskyttelse af ophavsretten til digitale værker, og en ny undtagelse for visse "små" eller "midlertidige" kopier af ophavsrettede værker.

Direktivet forudså også en række foranstaltninger til at styrke retshåndhævelsen af ophavsretten, herunder en ny form for kollektiv forvaltning af ophavsretten.

Infosoc-direktivet blev implementeret i Danmark ved lov nr. 1448 af 24. december 2003 om ophavsret og beslægtede rettigheder.

Betydning for ophavsretten i Danmark

Danske ophavsretsregler blev styrket ved implementeringen af Infosoc-direktivet.

I forhold til digitalisering og brug af internettet indeholder Infosoc-direktivet en række særligt vigtige elementer.

Direktivet fastlagde en ny beskyttelse af ophavsretten til digitale værker, der ikke findes i fysiske værker.

Dette sikrer, at ophavsmanden har en eksklusiv ret til at offentliggøre sit værk på internettet.

Direktivet introducerede også en ny undtagelse for visse "små" eller "midlertidige" kopier af ophavsrettede værker.

Denne undtagelse betyder, at der ikke er behov for ophavsmandens samtykke til at foretage sådanne kopier.

Endelig indeholder Infosoc-direktivet en række bestemmelser, der skal sikre, at ophavsmænd og andre kreative professionelle kan få økonomisk gevinst af deres værker på internettet.

Relaterede ord

Malpractice

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er hovedformålet med Infosoc-direktivet?

Hovedformålet med Infosoc-direktivet er at harmonisere reglerne om ophavsret og beslægtede rettigheder inden for EU, med særligt fokus på digitale udnyttelsesmuligheder, samt at skabe en balance mellem behovene hos ophavsmænd og brugere af digitale værker.

Hvilke nye regler om ophavsret blev indført med Infosoc-direktivet?

Det indførte nye regler om ophavsret, herunder en ny beskyttelse af ophavsretten til digitale værker og en ny undtagelse for visse "små" eller "midlertidige" kopier af ophavsrettede værker.

Hvordan påvirker Infosoc-direktivet ophavsmandens rettigheder til offentliggørelse af digitale værker?

Det sikrer, at ophavsmanden har en eksklusiv ret til at offentliggøre sit digitale værk på internettet, hvilket styrker ophavsmandens kontrol over sit værk og dets distribution.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis