Inkompetence

Inkompetence betegner en manglende rådighed, idet en anden person eller organ i stedet har rådigheden. I en juridisk sammenhæng refererer begrebet til manglende evne eller kapacitet til at udføre bestemte handlinger eller træffe beslutninger, som normalt forventes af en person eller en instans inden for det juridiske system.

Inden for offentligretten skelnes der mellem saglig kompetence og stedlig kompetence.

Hvordan skelner man mellem saglig og stedlig kompetence?

Saglig kompetence betegner den kompetence, der er nødvendig for at afgøre en sag. Stedlig kompetence betegner den kompetence, der er nødvendig for at afgøre en sag på et bestemt sted.

Offentlige myndigheder kan have saglig kompetence til at behandle en sag, men ikke stedlig kompetence. Dette vil være tilfældet, hvis myndigheden ikke har rådighed over det sted, hvor sagen finder sted.

En offentlig myndighed kan have stedlig kompetence til at behandle en sag, men ikke saglig kompetence. Dette vil være tilfældet, hvis myndigheden har rådighed over det sted, hvor sagen finder sted, men ikke har kompetencen til at behandle sagen.

Hvad betyder inkompetence i forvaltningsretten?

I forvaltningsretten refererer begrebet kompetence til spørgsmålet om rette myndighed. Er der hjemmel i f.eks. en lov for en forvaltningsafgørelse, er næste spørgsmål, hvilken myndighed der skal/kan træffe afgørelsen.

At en myndighed er kompetent, betyder, at netop den pågældende myndighed kan træffe en given afgørelse. Omvendt betyder inkompetence, at afgørelsen henhører under en anden forvaltnings- myndighed eller eventuelt under domstolene. 

Relaterede services

Kompetence

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis