Kammeradvokat

Kammeradvokat var tidligere et særligt embede, oprettet i 1684, hvis funktion var at være advokat for kongens kammer. I dag varetages funktionen af en privatpraktiserende advokat, der får hvervet ved kongelig udnævnelse.

Hvad er en kammeradvokat?

Embedet som Kammeradvokat blev oprettet i 1684 af Kong Christian V. Kammeradvokaten skulle være advokat for kongens ''kammer'', som i dag er statskassen - heraf navnet. I dag er kammeradvokaten et privat firma, der varetager statens interesser på stort set alle retsområder. Kammeradvokaten er statens faste advokat. Dog fungerer kammeradvokaten i dag som et advokatforma og ikke en statslig institution.

Hvad er kammeradvokatens opgaver?

Kammeradvokaten repræsenterer den danske stat i civile retssager og yder juridisk rådgivning til statslige myndigheder. Kammeradvokaten har gennem Finansministeriet en aftale med staten om at levere ydelser til centraladministrationen. Det vil være på alle retsområder, som staten har behov for. En af disse former for rådgivning er kammeradvokatens udtalelser om juridiske forhold, som kaldes for (juridiske) responsa.

Kammeradvokaten - advokatfirma

I 1935 blev kammeradvokatembedet nedlagt, og hvervet som kammeradvokat blev fra 1936 bestridt af en privatpraktiserende advokat. I 2014 blev kammeradvokatordningen revideret, og den nye ordning med virkning fra 2015 medførte, at hvervet som kammeradvokat ikke længere er tildelt en advokat, men et advokatfirma. Den nuværende kammeradvokat er advokatfirmaet Poul Schmidt beliggende midt i København.

Kammeradvokaten fører ikke offentlige straffesager, og embedet må således ikke forveksles med Rigsadvokaten, der er statens øverste anklager.

Relaterede ord

Betænkning

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis