Kapitalselskab

Et kapitalselskab er en samlet betegnelse for selskabsformer, hvor driften baseres på en indskudt kapital. Dette betyder, at hæftelsen for selskabets forpligtelser er begrænset til denne kapital.

Hvad er et kapitalselskab?

Kapitalselskabet er et selskab, hvor der indskudt kapital, og dermed også risikoen for at miste pengene. Kapitalselskaber kan have forskellige former. Fælles for dem er dog, at der er indskudt kapital, og at hæftelsen for selskabets forpligtelser er begrænset til denne kapital.

Der findes to hovedformer for kapitalselskaber, nemlig aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). De to selskabsformer adskiller sig dog på flere områder. Derfor kan det være en god idé at sætte sig ind i de forskellige selskabsformer, inden man vælger, hvilken type selskab man ønsker at stifte.

Fordele ved kapitalselskaber

Der er mange fordele ved at drive et kapitalselskab. For det første er det en meget fleksibel selskabsform, og man kan derfor tilpasse selskabet efter egne behov og ønsker. Det er også en selskabsform, der giver mulighed for at skabe større værdi i selskabet, da der er mulighed for at gøre brug af gældsfinansiering.

Derudover er et kapitalselskab en selskabsform, der giver mulighed for at udnytte skattefordelene ved at indskrive aktier i selskabet.

Der er altså mange fordele ved at drive et kapitalselskab. Kapitalselskabet er derfor en af de mest populære selskabsformer i Danmark.

Ulemper ved kapitalselskaber

Der er dog også nogle ulemper ved at drive et kapitalselskab. For det første er det en mere kompleks selskabsform, og man skal derfor være forberedt på at investere tid og penge i at sætte selskabet op.

Derudover er der nogle skattemæssige fordele ved at drive et kapitalselskab. Dette kan dog også betyder, at selskabet er underlagt strengere krav og regler.

Der er altså både fordele og ulemper ved at drive et kapitalselskab, og man bør derfor overveje alle forhold, inden man beslutter sig for denne selskabsform.

Hvem kan stifte et kapitalselskab?

Det følger af selskabsloven, at et kapitalselskab både kan stiftes af en eller flere på en gang. Herudover er der krav om: 

Der er således ikke krav om, at du skal have en dansk nationalitet eller bopæl i Danmark for at kunne stifte en virksomhed i Danmark. Herudover behøver det ikke være en fysisk person, der stifter selskabet. Det kan også være en juridisk person (et andet selskab) eller en offentlig myndighed.

Hvis det er en juridisk person, der ønsker at stifte et kapitalselskab, ska den juridiske person skal have retsevne. Det betyder, at kapitalselskabet kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på samme måde som fysiske personer ved f.eks. at indgå aftaler eller være part i retssager.

Kapitalselskabet opnår retsevne ved at være registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Hvordan etablerer man et kapitalselskab?

Der er flere ting, man skal have styr på, inden man kan oprette et kapitalselskab. For det første skal man udarbejde en forretningsplan, som skal godkendes af selskabets bestyrelse.

Herefter skal man finde investorer, der er villige til at investere penge i selskabet. Det er dog ikke alle, der er berettiget til at drive et kapitalselskab, og man skal derfor sørge for at opfylde alle kravene, inden man kan etablere selskabet.

Indskud i kapitalselskab

Et selskab kan havne i økonomiske problemer, som har betydning for kreditorerne. Når et kapitalselskab f.eks. går konkurs, er kreditorerne de første, der skal betales. Kreditorerne kan ikke få mere, end hvad der er i kapitalselskabet, når det går konkurs

Kreditorerne ikke kan forlange, at ejeren/ejerne af kapitalselskabet betaler resten af gælden af med deres egne penge. Det har den konsekvens, at det ikke er altid, at kreditorer får alle deres penge tilbage ved en konkurs. Kreditorerne løber altså en risiko ved at låne penge til og handle med kapitalselskaber. Det er en af grundene til, at du skal indskyde selskabskapital, før du kan få lov til at stifte et kapitalselskab. Kreditorerne kan altid som minimum få penge fra indskudskapitalen til at dække gælden, og dermed mindskes risikoen for, at de ikke får deres penge igen. Ejeren af virksomheden mister den indskudte selskabskapital, hvis dit kapitalselskab går konkurs.

  • Ved anpartsselskaber skal indskuddet til selskabskapital være på 40.000 kr.
  • Ved aktieselskaber skal indskuddet til selskabskapital være på 400.000 kr.

Relaterede ord

Ejendomsskyld

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et kapitalselskab?

Et kapitalselskab er en erhvervsform som er skabt af privatejede virksomheder, der skal investere deres kapital i bestemte brancher og selskaber. Et kapitalselskab har normalt formen af et aktieselskab, hvor der ikke er nogen begrænsninger på antallet af aktionærer, men det kan også være et anpartsselskab, hvor der er begrænsninger på antallet af aktionærer.

Hvad er formålet med kapitalselskaber?

Kapitalselskabet har som hovedformål at skabe økonomisk vækst og tjene penge for aktionærerne. Dette gøres ved at investere kapitalen i eksisterende virksomheder, nye projekter og nye produkter, så de kan tjene overskud.

Hvordan etableres et kapitalselskab?

At etablere et kapitalselskab kræver det samme som at etablere et almindeligt anpartsselskab: du skal udfylde en selskabsformular, tegne aktier og udstede aktierne til aktionærerne. Den største forskel er, at kapitalselskabet har en minimumskapital, som du skal indbetale til selskabets bankkonto, før du kan etablere selskabet.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis