Kapitaltab

Hvad er et kapitaltab?

Når et selskab står til at tabe mere end halvdelen af sin selskabskapital, er det for ledelsen tid til at reagere. Et selskab har mistet mere end halvdelen af sin selskabskapital, hvis egenkapitalen på et tidspunkt udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Den tegnede kapital fremgår af vedtægterne, og skal for et A/S være minimum 400.000 kr. og for et ApS være minimum 40.000 kr. Hvis et selskab konstaterer et sådan kapitaltab, er ledelsen forpligtet ved lov til at indkalde til generalforsamling senest seks måneder efter tabet er opdaget.

Hvad skal der gøres ved kapitaltab?

På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for den økonomiske situation og helst stille forslag til, hvordan situationen skal/vil blive håndteret. Ledelsen er sædvanligvis organiseret ved en bestyrelse/direktion i aktieselskaber og en direktion i anpartsselskaber. Hensynet bag denne lov er, at et kapitalselskab har begrænset hæftelse, den tegnede selskabskapital, og kreditorerne (leverandører, kunder, SKAT og banker) skal kunne påregne, at selskabets kapitalberedskab som minimum udgør den tegnede selskabskapital.

Hvad er løsningen på et kapitaltab?

En løsning, der typisk træffes ved en generalforsamling, er en beslutning om kapitalindskud, således at selskabskapitalen retableres eller at selskabets selskabskapital via driften retableres.

I tilfælde af, at selskabet ikke kan retablere selskabskapitalen, vil det oftest ende med, at selskabet bør indgive begæring til Skifteretten om opløsning, typisk i form af en konkursbegæring, da denne ikke længere opfylder krav til selskabskapital.

Hvis selskabet har indleveret en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvoraf det viser sig, at mere end 50% af selskabets kapital er tabt uden ledelsen er fremkommet med en redegørelse for retablering, vil Erhvervsstyrelsen typisk give selskabet en frist til at opfylde dette.

Hvis ledelsen forsømmer sit ansvar kan denne ifalde personligt erstatningsansvar over for selskabets kreditorer, såfremt ledelsen lader driften fortsætte med risiko for at påføre kreditorerne tab.

Lad Lexly hjælpe dig

Ønsker du juridisk rådgivning, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade Lexly behandle din sag sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale inden for retsområdet. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, hvorfor du kan være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede ord

Selskab med begrænset ansvar

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis