Kausalitet

Kausalitet betegner en årsagsforbindelse, navnlig mellem et ansvarsbegrundende forhold og en indtrådt skade. Er en handling kausal, så er der sammenhæng mellem den og et givent udfald. Ordet ses ofte i forbindelse med skadeserstatning og erstatningsret. Der er fire kumulative betingelser, som skal være opfyldt, for at erstatning kan finde sted.

Hvad er de fire erstatningsbetingelser?

Ifølge dansk erstatningsret, er udgangspunktet, at ethvert tab som følge af en skade, må bæres af den person, som skaden rammer. Udgangspunktet kan dog fraviges, hvis erstatningsbetingelserne er opfyldt. Det betyder, at den person, som har forvoldt skaden, lider tabet i stedet. Det sker ved, at denne person får erstatningsansvaret og dermed overtager den økonomiske byrde for skaden ved at betale erstatning til den person, som skaden rammer.

Der er fire erstatningsbetingelser, som skal være opfyldt, er:

  • Tab: Der skal være lidt et tab hos skadelidte - et økonomisk tab, som kan gøres op i penge.
  • Ansvarsgrundlag/culpa: Det almindelige ansvarsgrundlag betegnes som culpa Der er tale om culpa, når skaden sker som følge af uagtsom og forsætlig adfærd.
  • Kausalitet: Kausalitet betyder også årsagssammenhæng. Det er et udtryk for, at der skal være en sammenhæng mellem skadevolders handling eller undladelse, og den skade, som er sket
  • Adækvans: Adækvans betyder også påregnelighed. Denne betingelse indebærer, at skaden skal have været en påregnelig følge af skadevolderens adfærd.

Eksempel på kausalitet

Episode 1: Hans kastede bolden ind i på ruden og den gik i stykker. Handlingen var kausal.

Episode 2: Hun fløj med sin drage på stranden og hendes lillebror brækkede benet derhjemme. Der forelå ikke kausalitet mellem de to handlinger.

Relaterede ord

Kausalitetsregel

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder kausalitet?

Det betyder også årsagsforbindelse. Er en handling kausal, så er der sammenhæng mellem den og et givent udfald. Med andre ord, skal skaden være sket på grund af skadevolderens adfærd.

Hvornår benytter man kausalitetsbegrebet?

Begrebet ses ofte i forbindelse med skadeserstatning og i erstatningsret. Det er en af de fire kumulative betingelser, som skal være opfyldt, for at erstatning kan finde sted.

Hvad er de fire erstatningsbetingelser?

De fire erstatningsbetingelser i dansk erstatningsret er: der skal være lidt et tab, der skal være et ansvarsgrundlag. Heftefter skal der være kausalitet (også kaldet årsagsforbindelse. Afslutningsvis skal der være adækvans.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis