Kausalitetsregel

Et central element i forsikringsret

Kausalitetsreglen er et væsentligt princip i dansk forsikringsret. Denne regel adresserer scenarier, hvor der ved tegningen af forsikringen er givet urigtige oplysninger. Konsekvensen af disse fejlagtige oplysninger bestemmes af deres betydning for den pågældende forsikringsbegivenheds indtræden eller størrelsen på skaden.

Betydningen af korrekte oplysninger

Det er afgørende at give korrekte oplysninger, når man tegner en forsikring. Det er ikke bare et spørgsmål om ærlighed, men også et retligt krav. Hvis du giver urigtige oplysninger, og disse har betydning for forsikringsbegivenhedens indtræden eller skadens omfang, kan det have stor indflydelse på forsikringsselskabets forpligtelser.

Kausalitetsreglen i praksis

Men hvad sker der, hvis du har givet urigtige oplysninger, men disse viste sig at være uden betydning for forsikringsbegivenheden eller skadens størrelse? Her træder kausalitetsreglen i kraft. Regelens kerne er, at forsikringsselskabet fortsat hæfter for skaden, i det omfang de urigtige oplysninger var uden betydning for forsikringsbegivenhedens indtræden eller skadens omfang.

Eksempel på kausalitetsreglen

Forestil dig, at du har tegnet en indboforsikring og angivet, at din bolig har en bestemt type lås på hoveddøren, hvilket ikke er tilfældet. Senere indtræffer der en skade på grund af vandskade fra et sprunget vandrør - en situation, hvor låsens type ingen indflydelse har. Selvom du har givet en urigtig oplysning, vil forsikringsselskabet hæfte for skaden, da den urigtige oplysning ikke havde betydning for skadens indtræden.

Kausalitetsreglen og din retsstilling

Det er vigtigt at bemærke, at selvom kausalitetsreglen kan beskytte dig i nogle tilfælde, bør du altid give korrekte oplysninger, når du tegner forsikring. Det skaber ikke blot en stærkere relation mellem dig og dit forsikringsselskab, men sikrer også, at du står i en solid retsstilling, hvis der opstår en forsikringsbegivenhed.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis