Kendelse

En kendelse er et centralt element i det juridiske system, en afgørelse, der har betydning for, hvordan en sag udvikler sig. For at forstå det fulde omfang af, hvad det er, er det vigtigt at undersøge, hvad den indebærer, hvordan den adskiller sig fra en dom, og hvilken rolle den spiller i retssystemet.

Hvad er en det?

En kendelse betegner en retsafgørelse truffet af en domstol. Kendelser er afgørelser om specifikke spørgsmål, der opstår inden for rammerne af en retssag, men som ikke afgør sagens endelige udfald. Disse kan omhandle en bred vifte af emner, fra proceduremæssige spørgsmål til bevismateriale. Kendelser er motiverede, hvilket betyder, at de indeholder en begrundelse for, hvorfor dommeren har truffet den pågældende afgørelse.

Kendelse vs dom

Selvom både kendelser og domme er afgørelser truffet af en domstol, er der væsentlige forskelle mellem de to. En dom er rettens endelige afgørelse i en sag, der afgør sagens kerneforhold. En kendelse derimod, afgør ikke sagens kerneforhold, men snarere specifikke spørgsmål, der opstår i løbet af sagen.

Det er også værd at bemærke, at mens både kendelser og domme er bindende, er det kun domme, der kan ankes til en højere domstol.

Kendelsens rolle i retsprocessen

Kendelser spiller en central rolle i retsprocessen. De hjælper med at styre sagens forløb, sikre retfærdig proces og afgøre vigtige spørgsmål, der kan påvirke sagens endelige udfald. Kendelser kan f.eks. afgøre, om bestemt bevismateriale kan tillades, eller om en sag kan fortsætte i lyset af specifikke juridiske argumenter.

Selvom kendelser kan virke mindre væsentlige end domme, er de afgørende for at sikre, at retssystemet fungerer effektivt og retfærdigt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår bruges betegnelsen "kendelse"?

Betegnelsen "kendelse" bruges især i forbindelse med retsafgørelser, der ikke er afsluttende, og som kun afgør en del af en større sag. Det kan eksempelvis være i forbindelse med midlertidige foranstaltninger eller retsmøder, hvor der ikke træffes en endelig afgørelse.

Hvad er forskellen mellem en kendelse og en dom?

En kendelse er en afgørelse af en enkeltstående del af en sag, mens en dom er en endelig afgørelse af hele sagen. En kendelse kan eksempelvis være en midlertidig afgørelse i en sag, mens en dom er den endelige afgørelse, der fastlægger rettigheder og pligter for parterne.

Hvordan kan man anke en kendelse?

Som udgangspunkt kan en kendelse ankes på samme måde som en dom. Det vil sige, at man kan anke den til en højere retsinstans, hvis man er uenig i afgørelsen.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis