Klausul

En klausul er en bibestemmelse, ofte et forbehold i en kontrakt eller andet dokument. En klausul er i juraen en tillægsbestemmelse som indskrænker eller ophæver et dokuments gyldighed. Det kan f.eks. være i en ansættelseskontrakt. Et eksempel på en klausul kan være, at en arbejdsgiver i en ansættelseskontrakt forbyder en medarbejder at arbejde for et konkurrerende firma - en konkurrenceklausul.

Hvornår benyttes klausuler?

Klausuler kan enten være obligatoriske eller valgfrie og varierer i deres detaljeringsgrad og specifikationer. Visse klausuler anvendes som standardbestemmelser i mange forskellige typer af aftaler, mens andre er skræddersyet til specifikke aftaler eller situationer.

Hvad skal man være opmærksom på ved en klausul?

Hvis du er bundet af en klausul, kan det have betydning for dine fremtidige karrieremuligheder som arbejdstager. Det kan blandt andet begrænse din mulighed for at vælge, hvilken branche og virksomhed, du ønsker at arbejde i. Som arbejdsgiver kan klausuler betyde, at du ikke må rekruttere bestemte medarbejdere eller kollegaer til din nye arbejdsplads, hvis du ønsker at være selvstændig. 

Forskellige typer af klausuler

Der findes forskellige typer af ansættelsesklausuler, herunder:

  • Konkurrenceklausuler: Er en aftale mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om, at lønmodtageren af konkurrencemæssige hensyn efter fratræden ikke må drive forretning af en vis art eller tage ansættelse heri. Man skal være opmærksom på, at bestemte gyldighedsbetingelser skal være opfyldt, før man kan gøre brug af en konkurrenceklausul.
  • Kundeklausuler: Er en aftale mellem lønmodtageren og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelse ikke må tage ansættelse hos eller direkte/indirekte have erhvervsmæssig kontakt med tidligere arbejdsgivers kunder eller forretningsforbindelser. Ligesom ved konkurrenceklausuler, skal forskellige betingelser være opfyldt, før der kan gøres brug af denne type klausul.
  • Jobklausuler: Jobklausulen er overordnet en aftale, som arbejdsgiveren indgår med andre virksomheder med henblik på at begrænse den tidligere ansattes muligheder for at opnå ansættelse i anden virksomhed. Jobklausuler, der er aftalt før den 1. januar 2016, vil kunne opretholdes indtil den 1. januar 2021, hvorefter de er ugyldige.
  • Kombinerede klausuler: Er en aftale om, at lønmodtageren forpligtes af en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme tidsrum. Også her skal bestemte gyldighedsbetingelser være opfyldt, før klausulen er gyldig.
  • Medarbejderklausuler: Med virkning fra 1. januar 2021 vil allerede indgåede medarbejderklausuler blive ugyldige, og det er ulovligt at indgå nye medarbejderklausuler.

Andre typer klausuler

I forbindelse med køb af bolig, kan det være en fordel at få indsat en godkendelsesklausul i købskontrakten. Det betyder at købskontrakten først er gældende, når f.eks. købers bank har godkendt lånet eller købers advokat har godkendt handlen.

Relaterede ord

Generalklausul

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en klausul?

En klausul er i juridisk forstand en tillægsbestemmelse, som indskrænker eller ophæver et dokuments gyldighed.

Hvornår benyttes klausuler?

Der findes forskellige typer klausuler. F.eks. anvendes ansættelsesklausuler, når et selskab vurderer, at medarbejderen kan udgøre en trussel og bestemte betingelser er opfyldt. Hvilke betingelser, der skal være opfyldt, afhænger af hvilken type klausul der gøres brug af.

Hvad er formålet med en klausul?

Ansættelsesklausulerne har det overordnede formål, at beskytte virksomheden mod medarbejderens misbrug af særlige informationer om selskabet og beskytte arbejdsgiveren interesser.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis