Kollektiv overenskomst

Hvad er en kollektiv overenskomst?

Kollektiv overenskomst er en aftale om løn- og arbejdsvilkår og/eller om overenskomstparternes forhold til hinanden mellem på den ene side en lønmodtagerorganisation eller en anden kollektiv interessebærer og på den anden side en virksomhed eller arbejdsgiverorganisation. Der er ikke lovkrav om at følge eller indgå en overenskomst i Danmark, dog er næsten tre ud af fire medarbejdere dækket af en kollektiv overenskomst i dag.

Hvad indeholder en kollektiv overenskomst?

Overenskomsterne indeholder en række regler for medarbejdernes ansættelsesvilkår. Reglerne vil typisk variere fra overenskomst til overenskomst, da det er faget og typen af arbejde, som overenskomsten dækker, der er med til at definere indholde. Dog vil de typisk omhandle: 

  • Arbejdstid 
  • Løn
  • Tillæg for arbejde aften, nat og weekend eller helligdage
  • Feriefridage
  • Løn under barsel
  • Pension
  • Feriepenge
  • Sygdom
  • Tillidsrepræsentanter

Forskellen mellem lokale aftaler og kollektive overenskomster

En kollektiv overenskomst dækker over de helt overordnede og brede aftaler inden for et fag.

Lokale aftaler kommer i spil når de kollektive overenskomster skal tilpasses lokale forhold. De lokale aftaler indgås mellem virksomheden og en tillidsrepræsentant eller talsperson. Dette kaldes også ofte for en virksomhedsoverenskomst. Medarbejdere kan ligeledes indgå individuelle aftaler med arbejdsgiveren. Disse aftaler kan underkendes af fagforeningen, hvis de er i strid med overenskomsten. 

Hvordan indgås overenskomsterne?

På arbejdsgiverside kan en virksomhed blive overenskomstdækket enten ved at tilslutte sig en overenskomstforpligtet arbejdsgiverforening eller ved selv at underskrive en overenskomst med en fagforening. Dette kaldes også en tiltrædelsesoverenskomst. 

På lønmodtagerside indgås overenskomsten kollektivt. Som lønmodtager er man kun dækket af en overenskomst, hvis ens virksomhed er blevet overenskomstdækket på én af de to nævnte måder.

Overenskomstbrud

Overenskomstbrud foreligger, når en part i et overenskomstforhold krænker de rettigheder, som den anden part har erhvervet sig gennem overenskomsten. De mest almindelige er overenskomststridige arbejdsstandsninger er strejke. Sager om overenskomstbrud behandles af Arbejdsretten

Fra arbejdstagerside kan et overenskomstbrud forekomme i form af arbejdsstandsning, herunder såkaldt fagligt møde, arbejdsnedlæggelse, systematisk affolkning, overarbejdsvægring og temponedsættelse eller blokade. 

Fra arbejdsgiverside kan et overenskomstbrud f.eks. forekomme i form af underbetaling i forhold til gældende overenskomst.

Relaterede ord

Ekstention

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en kollektiv overenskomst?

En overenskomst er en aftale mellem lønmodtagere og arbejdsgiver ude på den enkelte arbejdsplads. En overenskomst fastlægger bl.a. løn, arbejdstid, overarbejdstillæg og andre arbejdsforhold.

Hvor tit er der overenskomstforhandlinger?

Overenskomsterne har en udløbsdato. Det betyder at der skal forhandles om en ny aftale, inden den udløber. Her forhandler repræsentanter for lønmodtagere og arbejdsgivere om f.eks. arbejdstid, pension osv.

Hvornår er der overenskomstbrud?

Hvis overenskomsten ikke overholdes, er der tale om overenskomstbrud. Eksempelvis kan et overenskomstbrud fra arbejdsgivers side forekomme i form af underbetaling. Overenskomstbrudssager behandles af Arbejdsretten

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis