Koncern

Hvad er en koncern?

En koncern er en virksomhed, der består af et moderselskab og dets datterselskaber. Koncernforbindelserne kan være forskellige, og dermed også koncernstrukturen.

Der kan f.eks. være tale om et holdingselskab, der ejer et eller flere datterselskaber. Eller der kan være tale om et konglomerat, hvor der ikke er nogen økonomisk forbindelse mellem de enkelte selskaber.

Koncernstrukturen har betydning for, hvordan virksomheden drives og styres. Det er derfor vigtigt at have styr på, hvordan koncernen er opbygget.

Fordele ved at være en koncern

Der er mange fordele ved at have en koncernstruktur. Koncernen kan f.eks. optage gæld i moderselskabet og på den måde undgå, at datterselskaberne bliver belastet med renter.

Koncernstrukturen kan også have skattemæssige fordele. I Danmark er der f.eks. mulighed for at trække skat af gæld i moderselskabet fra datterselskaberne.

Derudover kan koncernstrukturen gøre det muligt at udnytte de enkelte selskabers styrker bedre. Hvis f.eks. et datterselskab har et overskud, kan dette overføres til et andet selskab i koncernen, der måske har et underskud. På den måde kan koncernen som helhed få et bedre resultat.

Ulemper ved at være en koncern

En koncernstruktur kan også have ulemper. For det første kan det være svært at overskue, hvad der foregår i alle de enkelte selskaber. Dette kan føre til, at der ikke bliver taget de rigtige beslutninger.

For det andet kan koncernstrukturen gøre det svært at afgøre, hvem der er ansvarlig for de enkelte selskaber. Hvis der f.eks. sker fejl i et af selskaberne, kan det være svært at afgøre, hvem der er ansvarlig.

En koncernstruktur kan også have negative skattemæssige konsekvenser. Hvis f.eks. et datterselskab i en koncern går konkurs, kan dette have negative konsekvenser for moderselskabet.

Hvad er sambeskatning?

Sambeskatning er en skattemæssig ordning, der gør det muligt for selskaber inden for en koncern at konsolidere deres skattepligtige indkomst og udgifter. Dette betyder, at koncernens samlede skattepligtige indkomst beregnes ved at lægge indkomsten fra alle selskaberne i koncernen sammen og fratrække de samlede udgifter. Sambeskatningen gør det derfor muligt at udnytte skattemæssige fordele ved at overføre overskud og underskud mellem selskaberne inden for koncernen.

I Danmark kan danske moderselskaber og deres danske datterselskaber vælge at benytte sambeskatning, hvis visse betingelser er opfyldt. Blandt andet skal moderselskabet eje mere end 50% af stemmerettighederne i datterselskabet. Sambeskatning kan også omfatte udenlandske datterselskaber, hvis de er skattemæssigt hjemmehørende i EU- eller EØS-lande og opfylder visse kriterier.

Fordelene ved sambeskatning inkluderer en mere effektiv skatteplanlægning, idet det gør det muligt at udnytte skattemæssige tab og overskud bedre mellem selskaberne i koncernen. Det betyder også, at koncernen kan opnå besparelser ved at undgå dobbeltbeskatning og reducere skattemæssige barrierer for intern kapitaloverførsel.

På den anden side kan der være administrative udfordringer forbundet med sambeskatning, da det kræver en detaljeret opfølgning og rapportering af de enkelte selskabers indkomst og udgifter. Det er vigtigt at have styr på regler og procedurer for sambeskatning for at sikre korrekt og rettidig overholdelse af skattelovgivningen og undgå eventuelle sanktioner.

Relaterede ord

Affilierede selskaber

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et moderselskab?

Et moderselskab er et selskab, der ejer et eller flere andre selskaber. Moderselskabet har dermed kontrol over de andre selskaber.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis