Konkursmassen

En central del af konkursbehandlingen

Konkursmassen er et af de mest væsentlige elementer i konkursbehandlingen. Den repræsenterer alt det, som bliver inddraget under behandlingen af en konkurs. Denne samling af aktiver kan omfatte alt fra fast ejendom, maskiner og udstyr til kontante beholdninger og værdipapirer. Størrelsen og sammensætningen af konkursmassen kan have stor indflydelse på udfaldet af en konkursbehandling, da det bestemmer, hvor meget kreditorerne kan få dækket af deres krav.

Konkursmassen vs. skyldnerens formue ved konkursdekretets afsigelse

Det er vigtigt at skelne mellem konkursmassen og skyldnerens formue ved konkursdekretets afsigelse. Skyldnerens formue refererer til alle de aktiver, som skyldneren havde i besiddelse på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse. Konkursmassen, derimod, dækker over alle de aktiver, der bliver inddraget under konkursbehandlingen. I mange tilfælde vil disse to størrelser være forskellige, da der kan ske ændringer i skyldnerens økonomiske situation mellem udstedelsen af konkursdekretet og begyndelsen på konkursbehandlingen.

Kreditorernes rolle og indflydelse på konkursmassen

Kreditorernes position og handlinger kan også have en direkte indflydelse på den. Gennem processen med at fremsætte og validere deres krav kan kreditorerne bidrage til at forme konkursmassen. For eksempel kan kreditorernes aktiviteter medføre, at visse aktiver bliver tilføjet til eller fjernet fra konkursmassen, hvilket kan ændre udfaldet for alle involverede parter.

Kendskab til og forståelse af konkursmassen er afgørende for enhver, der er involveret i en konkursproces, hvad enten man er skyldner, kreditor, juridisk rådgiver eller dommer. Dets centrale rolle i konkursbehandlingen gør det til et uundværligt element i forståelsen af, hvordan konkursret fungerer i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fordeles den?

Efter kurator har solgt eller afviklet virksomhedens aktiver, skal overskuddet fra konkursboet fordeles mellem kreditorerne, også kaldet konkursmassen. Udbetalingen sker i en prioriteret rækkefølge, selvom alle kreditorer normalt bliver behandlet lige. Dette sikrer en reguleret fordeling af midlerne i konkursboet.

Hvad er et massekrav?

Et massekrav refererer til de omkostninger, der skal dækkes før fordeling af provenuet i konkursboet. Dette inkluderer omkostninger ved konkursens indtræden, behandling af boet og gæld pådraget under konkursbehandlingen. Massekrav er defineret i konkurslovens § 93. De er afgørende for at sikre korrekt fordeling af midler i konkursboet.

Hvad indgår i konkursboet?

Et konkursbo omfatter normalt alle aktiver og passiver, herunder ejendele og gæld, indtil konkursbegæringen. Konkursen inkluderer også visse aktiver, som skyldneren har erhvervet sig under konkursen.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis