Konkursorden

Konkursorden er en opstilling i klasser af de krav, som gøres gældende mod et konkursbo, således at intet krav i en senere klasse dækkes, så længe ikke alle krav i den foregående klasse er fyldestgjort fuldt ud.

Hvornår kan man tages under konkursbehandling?

Både privatpersoner, selskaber, foreninger kan tages under konkursbehandling, hvis skyldner er insolvent og ikke kan betale sine kreditorer rettidigt. Dog skal den manglende betalingsevne efter konkursloven være af varig karakter og må derfor ikke blot være forbigående. 

Hvordan ser konkursordnen ud?

Her kan du se rækkefølgen for alle krav og hvilken rækkefølge kreditorne vil skulle have deres penge. Konkursordenen fremgår direkte af konkurslovens §§ 93-98.

  • Klasse 1 – Massekrav: Det vil f.eks. være omkostningerne ved konkursens indtræden, omkostninger ved boets behandling og den gæld, som boet har pådraget sig under dets behandling.
  • Klasse 2 – Rekonstruktionskrav: Rimelige omkostninger ved forsøg på tilvejebringelse af en samlet ordning af skyldnerens økonomiske forhold, f.eks. løn til en advokat.
  • Klasse 3 – Lønmodtagerkrav: Idet omfang, der er yderligere midler i konkursboet, er der i konkurslovens § 95 beskrevet, hvordan disse fordeles. Her er omfattet beløb til dækning af løn og andet vederlag for arbejde i op til 6 måneder før fristdagen og indtil konkursen sker. 
  • Klasse 4 – Leverandørkrav: vedrørende visse punktafgifter: Leverandørers krav på afgiften af varer, der er afgiftspligtige, og som i afgiftsberigtiget stand er leveret skyldneren til videresalg inden for et tidsrum af 12 måneder før fristdagen. Det kan f.eks. være øl, vin. spiritus, tobak, chokolade, sukker osv.
  • Klasse 5 – Simple krav: Det er eksempelvis helt almindelige fakturakrav for indkøb af forskellige varer.
  • Klasse 6 – Efterstillede krav: Sidst i konkursordnen kommer de efterstillede krav, der er beskrevet i § 98. Det er krav på renter efter konkursdekretet, leasingydelser påløbet efter konkursens indtræden, bøder og gaveløfter.

Relaterede ord

Nettometoden

Ofte stillede spørgsmål til konkursorden

Hvad er en konkursorden?

Krav der anmeldes i et konkursbo får ikke dækning på lige fod. Kravene inddeles i hierarkisk opbyggede klasser som kaldes konkursordenen. Konkursordenen er den rækkefølge, som konkursboets kreditorer bliver dækket efter. 

Hvem behandler et konkursbo?

Skifteretten udpeger en person, oftest en advokat, til at behandle konkursboet og varetage kreditorernes interesser. Denne kaldes en kurator.

Hvor lang tid tager konkursbehandlingen fra start til slut?

Tiden på en konkursbehandling kan variere. F.eks. vil små og ukomplicerede konkursboer, med få aktiver og kreditorer, blive afsluttet hurtigere end store komplicerede konkursboer med mange aktiver og kreditorer og et mere omfattende antal undersøgelser. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis