Konkursrekvirent

En konkursrekvirent spiller en central rolle i konkursprocessen. Dette er den person, som formelt indgiver begæring om konkursbehandling. En konkursrekvirent kan enten være skyldneren selv, det vil sige personen eller virksomheden, der skylder penge, eller en fordringshaver, som er personen eller virksomheden, der er skyldt penge.

Når kan man blive konkursrekvirent?

Som udgangspunkt kan en person eller virksomhed blive konkursrekvirent, når skyldneren er erklæret insolvent. Insolvens betyder, at skyldneren er ude af stand til at betale sine gæld, når de forfalder. I denne situation kan enten skyldneren selv eller en fordringshaver tage det skridt at indgive en konkursbegæring.

Fordringshaver som konkursrekvirent

En fordringshaver kan vælge at begære en skyldner konkurs som en måde at forsøge at få dækket deres krav. Det er en alvorlig handling, da det kan have betydelige konsekvenser for skyldneren. Fordringshaveren skal dog være opmærksom på, at konkursbehandling ikke altid vil resultere i, at hele gælden bliver betalt, da der muligvis ikke er tilstrækkelige aktiver til at dække alle skyldnerens gæld.

Skyldner som konkursrekvirent

Det kan også forekomme, at en skyldner selv vælger at indgive en konkursbegæring. Dette sker typisk, når skyldneren indser, at de ikke er i stand til at betale deres gæld, og de ser ingen anden udvej. At indgive en konkursbegæring kan give skyldneren en mulighed for at få en frisk start, da gælden i nogle tilfælde kan blive slettet som et resultat af konkursbehandlingen.

Konkursrekvirenten spiller altså en central rolle i konkursprocessen, da det er denne aktør, der sætter processen i gang. Det er vigtigt at forstå, hvem konkursrekvirenten er, og hvilken rolle de spiller i konkursprocessen, for både skyldnere og fordringshavere.

Relaterede ord

Konverteringskurs

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis