Kontraanke

Hvad betyder kontraanke?

Kontraanke (også kaldet modanke), er inden for retsplejen en anke, som kan iværksættes efter at modparten har anket. Anken kan bruges af f.eks. Anklagemyndigheden til skærpelse, efter at domfældte har anket til frifindelse eller formildelse.

Kontraanke i retsplejeloven

Kontraanke, eller anke mod en dom, er en af de vigtigste institutioner, der gælder i dansk ret. Det er en ret til at prøve en tidligere afgørelse på et højere niveau. Det er et af de værktøjer, som den danske ret anvender til at sikre retfærdighed.

Kontraanken er defineret i retsplejeloven, som regulerer retssager. Denne lov bestemmer, hvem der har ret til at anke, når en dom er blevet afsagt. En part i sagen har altid ret til at anke, men der er nogle situationer, hvor den anden part også kan anke. Dette bliver reguleret af de særlige bestemmelser, der gælder for hver sag. I Retsplejeloven findes kontraanken i § 905 som lyder således:

Er en dom eller afgørelse anket efter §§ 902 eller 903, kan også modparten anke (kontraanke), når en sådan anke iværksættes inden 14 dage efter, at modparten har fået meddelelse om den anden parts anke, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Er en dom eller afgørelse anket af anklagemyndigheden efter § 902, jf. § 904, regnes tiltaltes frist for kontraanke uanset tidspunktet for anklagemyndighedens anke inden for ankefristen fra dagen efter udløb af ankefristen efter § 904, stk. 1.

Stk. 3. Hvis tiltalte har fået tilladelse til anke efter § 903, regnes anklagemyndighedens frist for kontraanke fra det tidspunkt, hvor Procesbevillingsnævnet har sendt anklagemyndigheden underretning om tilladelsen.

Hvad er formålet med kontraanke inden for retsplejen?

Kontraanke er et af de vigtigste elementer inden for retsplejen, og det har et meget specifikt formål. Formålet med kontraanke er at give en part mulighed for at genoverveje et dømt resultat og prøve at få det ændret. Dette gøres ved at indgive en appel til en højere jurisdiktion, hvor dommerne vil gennemgå den tidligere dømte sag.

Kontraanke er beskyttelsen af ​​den enkelte, der betjenes af retssystemet. Dette giver den enkelte mulighed for at få fængslet eller straffen reduceret eller helt fjernet, hvis der blev begået en fejl i den oprindelige dom. Denne type anke giver også domstolene mulighed for at revidere deres afgørelser, hvis de finder ud af, at afgørelsen var uretfærdig eller ugyldig. 

Relaterede ord

Erhvervsankenævnet

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er kontraanke?

Begrebet er mest set i forbindelse med straffeprocessen og henviser til hvor en tiltalts anke normalt udløser en kontraanke fra anklagemyndigheden, så der både er mulighed for en formildende dom, evt. frifindelse, men også en hårdere straf.

Hvornår bruges kontraanke?

Denne type anke bruges mest i straffeprocessen, hvor en tiltalts anke normalt udløser en kontraanke fra anklagemyndigheden. Her er der både mulighed for en formildende dom, evt. frifindelse, men også en hårdere straf.

Hvem kan anke?

Parterne i en sag har mulighed for at anke.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis