Kontraheringspligt

Kontraheringspligt betegner pligten til at indgå en aftale. Hovedreglen i dansk ret er, at det er frivilligt, om man vil indgå en aftale og med hvem. Under særlige omstændigheder, navnlig hvis man besidder et faktisk eller retligt monopol, kan man dog tilpligtes at indgå aftaler. I nogle tilfælde kan monopolister eller koncessionister/andre erhvervsdrivende have pligt til at sælge deres ydelser.

Eksempel på kontraheringspligt

På særlige områder i er der i særlovgivningen, under visse forudsætninger, der pålægger de erhvervsdrivende en kontraheringspligt. Eksempelvis er forsyningsselskaberne (el-, gas-, teleselskaberne mv.), underkastet regler om pligtmæssig aftaleindgåelse. Det kan også være inden for området for lovpligtige ansvarsforsikringer af hunde eller motorkøretøjer.

Herudover har konkurrencerådet i særlige tilfælde med hjemmel i konkurrencelovens § 12, stk. 2, mulighed for at gribe ind og give leveringspålæg, men bestemmelsen regulerer alene forholdet mellem erhvervsdrivende. 

Kontraheringspligtens formål

Kontraheringpligten kan beskrives som et forbud mod at nægte aftaler eller udføre en præstation uden saglig grund. Også begrænsninger i retten til at opsige frivilligt indgåede aftaler af varig type, kan ses som en kontraheringspligt. Kontraheringspligten vil typisk være begrundet i samfundsmæssige hensyn.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder kontraheringspligten?

Begrebet dækker over en pligt til at indgå aftaler. Hovedreglen i dansk ret er, at det er frivilligt, om man vil indgå en aftale

Hvornår foreligger der en kontraheringspligt?

Under særlige omstændigheder, navnlig hvis man besidder et faktisk eller retligt monopol, kan man dog tilpligtes at indgå aftaler. Det kan eksempelvis være forsyningsselskaberne, som er underkastet reglerne om pligtmæssig aftaleindgåelse.

Er erhvervsdrivende underlagt en kontraheringspligt?

Forbrugerombudsmanden har oplyst, at erhvervsdrivende ikke er underlagt en generel kontraheringspligt. Afgørelsen kan læses på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis